Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Суперлёг. чтение
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  1. 5  

Каталог тем
Лёг.истор.
  1. 1  
  1. 2  
  1. 3  
  1. 4  
  1. 5  
  1. 6  
  1. 7  
 Истории о детях
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  2. 6  
  2. 7  
 Занимательное чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  
 Казахский по уровням
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  4. 1  
  5. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  4. 2  
  5. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  4. 3  
  5. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  4. 4  
  5. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  
  4. 5  
  5. 5  
  2. 6  
  3. 6  
 Лёгкое чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Короткие истории
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Кирил/Latyn 

Короткие истории (Short Stories)

Том 1, страница 2
Грамматика казахского языка. Просто о сложном

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

      21. Ерінді қозғалтпай
      Автобуста Боб қарт ер адамның жанына отырды. Қарт адам: «Сәлем. Мен ернімді қозғалтпай немесе ауызымды ашпай сөйлей аламын. Қалай істейтінімді көргің келе ме?» - деді. «Әрине», - деді Боб. Ер адам сөйлей бастады. Және өте анық сөйледі. Ауа райы туралы айтты. «Янки» тобы туралы айтты. Соңында орталық саябақ туралы айтты. Боб оны мұқият бақылап отырды. Тіпті көз алмай бақылап отырды. Оның еріндері бірде-бір рет қозғалған жоқ. Ол мүлдем, сәл-сәл болса да, аузын ашқан жоқ. Бірақ әрбір сөзін анық айтты. Боб өз көргеніне өзі сене алмады. «Сіз оны қалай жасайсыз?» - деп сұрады Боб. «Жаттығу», - деді қарт адам, - жылдар бойы жаттығу». Боб: «Бірақ бұл не үшін?» - деп сұрады. Қарт адам: «Тек жай ғана, осылай істей алатын-алмайтынымды көру үшін. Қазір мен басқа бірдеңемен айналысып жүрмін», - деді. Боб: «Немен?» - деп сұрады. Қарт болса: «Аузымды ашпай жеуді және ішуді үйренемін!» - деп жауап берді.

      21. Erındı qozğaltpai
      Avtobusta Bob qart er adamnyñ janyna otyrdy. Qart adam: «Sälem. Men ernımdı qozğaltpai nemese auyzymdy aşpai söilei alamyn. Qalai ısteitınımdı körgıñ kele me?» - dedı. «Ärine», - dedı Bob. Er adam söilei bastady. Jäne öte anyq söiledı. Aua raiy turaly aitty. «İanki» toby turaly aitty. Soñynda ortalyq saiabaq turaly aitty. Bob ony mūqiat baqylap otyrdy. Tıptı köz almai baqylap otyrdy. Onyñ erınderı bırde-bır ret qozğalğan joq. Ol müldem, säl-säl bolsa da, auzyn aşqan joq. Bıraq ärbır sözın anyq aitty. Bob öz körgenıne özı sene almady. «Sız ony qalai jasaisyz?» - dep sūrady Bob. «Jattyğu», - dedı qart adam, - jyldar boiy jattyğu». Bob: «Bıraq būl ne üşın?» - dep sūrady. Qart adam: «Tek jai ğana, osylai ıstei alatyn-almaitynymdy köru üşın. Qazır men basqa bırdeñemen ainalysyp jürmın», - dedı. Bob: «Nemen?» - dep sūrady. Qart bolsa: «Auzymdy aşpai jeudı jäne ışudı üirenemın!» - dep jauap berdı.
Скрыть текст
      22. Аяғыңды сүрт!
      Күйеуі үйге келді. «Аяғыңды сүрт!» - деп қонақ бөлмеден әйелі айқай салды. Күйеуі аяғын сүртті. «Туфлиіңді шеш! Тәпішкеңді ки!» - деді әйелі. Күйеуі аяғын шешіп, тәпішкесін киді. «Қолыңды жу!» - деді әйелі. Күйеуі жуынатын бөлмеге барып қолын жуды. «Қолыңның сабынын дұрыстап кетіріп жу» - деді әйелі. Күйеуі қолын шайды. Ол қолын шалбарына сүртті. «Қолыңды шалбарыңа сүртпе! - деді әйелі. - Сүлгіні пайдалан!». Күйеуі жуынатын бөлмеден шықты. «Жуынатын бөлменің есігін жап!» - деді әйелі. Күйеуі есікті жапты. Ол ас бөлмеге бір стакан су ішуге барды. «Міндетті түрде, ішерден бұрын суды бір ағызып ал!» - деді әйелі. Күйеуі суды он секундтай ағызып алды. Ол стақанды толтырып алды. Су сергітетіндей салқын болды. «Стаканды жу!» - деп айғайлады әйелі.

      22. Aiağyñdy sürt!
      Küieuı üige keldı. «Aiağyñdy sürt!» - dep qonaq bölmeden äielı aiqai saldy. Küieuı aiağyn sürttı. «Tufliıñdı şeş! Täpışkeñdı ki!» - dedı äielı. Küieuı aiağyn şeşıp, täpışkesın kidı. «Qolyñdy ju!» - dedı äielı. Küieuı juynatyn bölmege baryp qolyn judy. «Qolyñnyñ sabynyn dūrystap ketırıp ju» - dedı äielı. Küieuı qolyn şaidy. Ol qolyn şalbaryna sürttı. «Qolyñdy şalbaryña sürtpe! - dedı äielı. - Sülgını paidalan!». Küieuı juynatyn bölmeden şyqty. «Juynatyn bölmenıñ esıgın jap!» - dedı äielı. Küieuı esıktı japty. Ol as bölmege bır stakan su ışuge bardy. «Mındettı türde, ışerden būryn sudy bır ağyzyp al!» - dedı äielı. Küieuı sudy on sekundtai ağyzyp aldy. Ol staqandy toltyryp aldy. Su sergıtetındei salqyn boldy. «Stakandy ju!» - dep aiğailady äielı.
Скрыть текст
      23. Төрттен үші – күйеуіне, біреуі – әйеліне
      Әйелі үйге келді. Ол қолына пластикалық пакет ұстап тұрды. Пакет толы болатын. Күйеуі айтты: «Жаным, ауыр пакеттерді көтерме. Бұл сенің арқаңа зиян». «Супермаркет менің жұмысымнан бар болғаны бір квартал жерде. Ол метро стансасынан бар-жоғы бір квартал жерде. Сондықтан мен бұл пакеттерді өте алысқа көтеріп жүрмеймін». Күйеуі пакеттерді ашты. Онда алма, шабдалы мен банандар болды. «Құдайым-ай!, - деді күйеуі, - мұндағы жемістер он екі маймылға жетеді». «Бұл маймылдарға арналмаған. Бұлар біз үшін. Бұлар біздің денсаулығымыз үшін», - деді әйелі. «Бірақ олар өте көп қой. Олардың жартысы жарамсыз болып қалады», - деп жауап берді күйеуі. «Сен өз үлесіңді жеп тұрсаң, олар бүлінбейді». «Менің үлесім? Менің үлесім қандай?» - деп сұрады күйеуі. Әйелі одан үш есе көп жеуі керектігін айтты. «Үш есе! Неге 50 де 50-ге бөлмеске?» - деп сұрады күйеуі. Әйелі: «Мен мұнша көп қантты жей алмаймын. Ол менің денсаулығым үшін зиян!» - деп жауап берді.

      23. Törtten üşı – küieuıne, bıreuı – äielıne
      Äielı üige keldı. Ol qolyna plastikalyq paket ūstap tūrdy. Paket toly bolatyn. Küieuı aitty: «Janym, auyr paketterdı köterme. Būl senıñ arqaña zian». «Supermarket menıñ jūmysymnan bar bolğany bır kvartal jerde. Ol metro stansasynan bar-joğy bır kvartal jerde. Sondyqtan men būl paketterdı öte alysqa köterıp jürmeimın». Küieuı paketterdı aşty. Onda alma, şabdaly men banandar boldy. «Qūdaiym-ai!, - dedı küieuı, - mūndağy jemıster on ekı maimylğa jetedı». «Būl maimyldarğa arnalmağan. Būlar bız üşın. Būlar bızdıñ densaulyğymyz üşın», - dedı äielı. «Bıraq olar öte köp qoi. Olardyñ jartysy jaramsyz bolyp qalady», - dep jauap berdı küieuı. «Sen öz ülesıñdı jep tūrsañ, olar bülınbeidı». «Menıñ ülesım? Menıñ ülesım qandai?» - dep sūrady küieuı. Äielı odan üş ese köp jeuı kerektıgın aitty. «Üş ese! Nege 50 de 50-ge bölmeske?» - dep sūrady küieuı. Äielı: «Men mūnşa köp qantty jei almaimyn. Ol menıñ densaulyğym üşın zian!» - dep jauap berdı.
Скрыть текст
      24. Такси керек пе? Ол сізге көмектесе алады
      Ер адамның бойы ұзын, арық келген адам. Сақалы ақ. Басында бейсболкасы, үстінде жеңіл күртесі бар. Екеуінің де түсі қара көк. Киімі әбден тозған. Ол жаяу жолда тұрды. Нью-Йорк қаласында аса танымал мұражайдың алдында тұрды. Ол такси аялдамасының қасында болды. Қасынан өтіп бара жатқан адамдарға: «Такси? Такси? Такси керек пе?» - деп сұрайтын. Адамдарды таксиге дейін шығарып, есігін ашатын. Олар сары таксиге отырған кезде, ер адам: «Шайға беріңіздер! Шайға беріңіздер!» - деп айтатын. Әдетте оған екі-үш доллар беретін, бірақ кейде 5 доллар да алатын. Шетте тұрған жас әйел оған қарап тұрды. Қасына жақындап: «Керемет жұмыс сияқты», - деді. Ер адам: «Иә, күніне шамамен 100 доллар табамын», - деді. Сонда әлгі әйел: «Сегіз сағат жұмыс істеп, осыншама ақша тапқан жаман емес екен», - деді. Такси жүргізушісі: «Қайдағы сегіз сағат? Төрт-ақ сағат жұмыс істеймін», - деді.

      24. Taksi kerek pe? Ol sızge kömektese alady
      Er adamnyñ boiy ūzyn, aryq kelgen adam. Saqaly aq. Basynda beisbolkasy, üstınde jeñıl kürtesı bar. Ekeuınıñ de tüsı qara kök. Kiımı äbden tozğan. Ol jaiau jolda tūrdy. Nü-İork qalasynda asa tanymal mūrajaidyñ aldynda tūrdy. Ol taksi aialdamasynyñ qasynda boldy. Qasynan ötıp bara jatqan adamdarğa: «Taksi? Taksi? Taksi kerek pe?» - dep sūraityn. Adamdardy taksige deiın şyğaryp, esıgın aşatyn. Olar sary taksige otyrğan kezde, er adam: «Şaiğa berıñızder! Şaiğa berıñızder!» - dep aitatyn. Ädette oğan ekı-üş dollar beretın, bıraq keide 5 dollar da alatyn. Şette tūrğan jas äiel oğan qarap tūrdy. Qasyna jaqyndap: «Keremet jūmys siaqty», - dedı. Er adam: «İä, künıne şamamen 100 dollar tabamyn», - dedı. Sonda älgı äiel: «Segız sağat jūmys ıstep, osynşama aqşa tapqan jaman emes eken», - dedı. Taksi jürgızuşısı: «Qaidağy segız sağat? Tört-aq sağat jūmys ısteimın», - dedı.
Скрыть текст
      25. «К-Март» дүкеніндегі велосипед сорабы
      Ол өзінің велосипедімен Саут-Ферриге бармақшы болды. Ол шиналарын қысып көрді. Олар жұмсақ еді. Оларға жел үру керек еді. Маған жуырда велосипедіме сорап алу керек деп ойлады. Ол өзінің велосипедімен 34-ші көшедегі «Кей-Март» дүкеніне қарай кетті. Ол велосипедін дүкенге алып кірді. Ол үлкен жедел сатыға барып, төменге түсті. Ол велосипедтердің бөліміне барды. Ол сөреден велосипедтің сорабын алды. Ол қос доңғалағын үріп алды. Қазір олар қатты болып тұрды. Ол жедел сатымен кері қарай бірінші қабатқа көтерілді. Ол велосипедін шыға беріске алып келе жатқан. Оны күзетші әйел тоқтатты. «Сіздің чегіңізді көруге бола ма?» - деп сұрады ол. Ол күліп жіберді. «Мен бұл велосипедті үш ай бұрын алғанмын. Міне, қараңыз, доңғалақтарында балшық тұр, - деді ол. - Мен мұнда тек шиналарға жел үрлеп алуға келдім». Әйел айтты: «Шын ба!? Бұған рұқсат етілмеген. Ендігіде бұлай істемеңіз, өтінемін».

      25. «K-Mart» dükenındegı velosiped soraby
      Ol özınıñ velosipedımen Saut-Ferige barmaqşy boldy. Ol şinalaryn qysyp kördı. Olar jūmsaq edı. Olarğa jel üru kerek edı. Mağan juyrda velosipedıme sorap alu kerek dep oilady. Ol özınıñ velosipedımen 34-şı köşedegı «Kei-Mart» dükenıne qarai kettı. Ol velosipedın dükenge alyp kırdı. Ol ülken jedel satyğa baryp, tömenge tüstı. Ol velosipedterdıñ bölımıne bardy. Ol söreden velosipedtıñ sorabyn aldy. Ol qos doñğalağyn ürıp aldy. Qazır olar qatty bolyp tūrdy. Ol jedel satymen kerı qarai bırınşı qabatqa köterıldı. Ol velosipedın şyğa berıske alyp kele jatqan. Ony küzetşı äiel toqtatty. «Sızdıñ şegıñızdı köruge bola ma?» - dep sūrady ol. Ol külıp jıberdı. «Men būl velosipedtı üş ai būryn alğanmyn. Mıne, qarañyz, doñğalaqtarynda balşyq tūr, - dedı ol. - Men mūnda tek şinalarğa jel ürlep aluğa keldım». Äiel aitty: «Şyn ba!? Būğan rūqsat etılmegen. Endıgıde būlai ıstemeñız, ötınemın».
Скрыть текст
      26. Сенің ұтысыңның жартысын қалар едім
      Олар жай ғана құрбылар еді. Бұдан бірнеше уақыт бұрын құрбылар түскі астарын мейрамханадан ішті. Олар түскі астары үшін төлемақы жасады. Сонан соң мейрамханадан шықты. Олар газет сататын дүңгіршіктің жанынан өтті. Хабарландыруда: Джекпот 100 миллион доллар деп жазылған. Дженни Джейнге: «Сен маған қарызға 5 доллар бере алмайсың ба? Мен ақшамның барлығын түскі асқа жұмсап қойдым. Мен саған келесі кездескенде қайтарам». Джейн келісті. Құрбылар бірнеше уақыттан кейін кездесті. «Халің қалай?» - деп сұрады Джейн. Дженни: «Өте жақсы! Осы жазғы демалысқа жоспар жасап жатырмын. Үш айға Европаға жүргелі жатырмын». Джейн: «Жақсы естіледі екен! Бұл сен үшін тиынға түседі ғой?» Дженни: «Иә, менде ақша деген жетерлік қой. Есіңде ме, менің сенен 5 доллар қарыз алғаным? Мен 100 000 доллар ұтып алдым! Сен бұған сенесің бе? Мен сені бүгін түскі асқа шақыра аламын. Сен не қаласаң, соған тапсырыс бере аласың!» Джейн: «О, қандай жақсы!» - деді.

      26. Senıñ ūtysyñnyñ jartysyn qalar edım
      Olar jai ğana qūrbylar edı. Būdan bırneşe uaqyt būryn qūrbylar tüskı astaryn meiramhanadan ıştı. Olar tüskı astary üşın tölemaqy jasady. Sonan soñ meiramhanadan şyqty. Olar gazet satatyn düñgırşıktıñ janynan öttı. Habarlandyruda: Djekpot 100 million dollar dep jazylğan. Djeni Djeinge: «Sen mağan qaryzğa 5 dollar bere almaisyñ ba? Men aqşamnyñ barlyğyn tüskı asqa jūmsap qoidym. Men sağan kelesı kezdeskende qaitaram». Djein kelıstı. Qūrbylar bırneşe uaqyttan keiın kezdestı. «Halıñ qalai?» - dep sūrady Djein. Djeni: «Öte jaqsy! Osy jazğy demalysqa jospar jasap jatyrmyn. Üş aiğa Evropağa jürgelı jatyrmyn». Djein: «Jaqsy estıledı eken! Būl sen üşın tiynğa tüsedı ğoi?» Djeni: «İä, mende aqşa degen jeterlık qoi. Esıñde me, menıñ senen 5 dollar qaryz alğanym? Men 100 000 dollar ūtyp aldym! Sen būğan senesıñ be? Men senı bügın tüskı asqa şaqyra alamyn. Sen ne qalasañ, soğan tapsyrys bere alasyñ!» Djein: «O, qandai jaqsy!» - dedı.
Скрыть текст
      27. Мен ешқашан мына пәтерді сатып алмас едім!
      Бір бөлмелі пәтер сатылып жатқан. Ол Уолл-стриттен алыс емес жердегі қала орталығында орналасқан еді. Бағасы 300000 доллар болатын. Пәтердің ашық көрсетілімі жексенбі күні өткізілетін еді. Ол пәтерді қарап шығуға барды. Пәтерде тек бір ғана терезе бар еді. Ол өте үлкен еді, бірақ кеңселік ғимаратқа қарай салынған еді. Кеңселік ғимарат дәл сол қарама- қарсы жақта орналасқан еді. Бесінші қабаттағы әр адам оның пәтерін көре алатын. Оған перделерді жабық күйінде ұстауға тура келетін еді. Перделер күннің сәулелеріне кіруге мұрша бермес еді. Ваннада душ болды, бірақ ваннаның өзі жоқ екен. Мұздатқыш тым кішкентай болатын. Тоңазытқышқа кішкентай мұздатылған күркетауықтың өзі әрең сиятын. Плита атымен жоқ еді. Еден берік ағаштан емес, тас тақталардан төселген еді. Енгізіліп орнатылған шкаф тек біреу еді. Мұнда тұру жайында ешқандай да әңгіме бола алмайды деп ойлады ол. Бұл пәтерде проблемалар тым көп. Агент пәтердің бағасы төмендетілді деп айтқан. Пәтердің иесі бар болғаны 250000 доллар сұрап тұр. «Мен оны аламын!» - деді ол агентке.

      27. Men eşqaşan myna päterdı satyp almas edım!
      Bır bölmelı päter satylyp jatqan. Ol Uol-stritten alys emes jerdegı qala ortalyğynda ornalasqan edı. Bağasy 300000 dollar bolatyn. Päterdıñ aşyq körsetılımı jeksenbı künı ötkızıletın edı. Ol päterdı qarap şyğuğa bardy. Päterde tek bır ğana tereze bar edı. Ol öte ülken edı, bıraq keñselık ğimaratqa qarai salynğan edı. Keñselık ğimarat däl sol qarama- qarsy jaqta ornalasqan edı. Besınşı qabattağy är adam onyñ päterın köre alatyn. Oğan perdelerdı jabyq küiınde ūstauğa tura keletın edı. Perdeler künnıñ säulelerıne kıruge mūrşa bermes edı. Vanada duş boldy, bıraq vannanyñ özı joq eken. Mūzdatqyş tym kışkentai bolatyn. Toñazytqyşqa kışkentai mūzdatylğan kürketauyqtyñ özı äreñ siatyn. Plita atymen joq edı. Eden berık ağaştan emes, tas taqtalardan töselgen edı. Engızılıp ornatylğan şkaf tek bıreu edı. Mūnda tūru jaiynda eşqandai da äñgıme bola almaidy dep oilady ol. Būl päterde problemalar tym köp. Agent päterdıñ bağasy tömendetıldı dep aitqan. Päterdıñ iesı bar bolğany 250000 dollar sūrap tūr. «Men ony alamyn!» - dedı ol agentke.
Скрыть текст
      28. Сіз басқалармен жақсы жұмыс жасай аласыз ба?
      Ер адамға жаңа жұмыс керек еді. Ол Мундолларс компаниясының сайтына кірді. Онда жұмыс іздеушілер үшін арнайы агент бар еді. Ол сұрақтарға жауап бермек болды. Сауалнамада бір-біріне ұқсайтын сұрақтар көп еді. Сіз адамдарды жақсы көресіз бе? Сіз адамдардың ортасында болғанды жақсы көремісіз? Сіз тез дос таба алатын адамсыз ба? Сіз басқа адамдардың проблемаларын тыңдай аласыз ба? Сіз адамдарға бар күшіңізді салып көмектесуге тырысасыз ба? Жоқ, жоқ, жоқ және жоқ деп жауап берді ол. Мен бұл сауалнамадан өтпей, құлайтын шығармын деп ойлады ол. Бірақ мен әділ болуым керек. Ол салаунаманы толтырып бітірді. Ол барлық өзінің жеке мәліметтерін толтырды. Екі апта өткен соң Мундолларстан электронды хат келді: «Біз сізбен жақын арада сөйлескіміз келіп еді». Бұл енді әйтеуір бір нәрсе ғой. Ол бұл туралы өзінің әйеліне айтты. Ол таңғалып қалды. «Олар неге сені сұхбатқа шақырғылары келді екен? Сенің жауаптарыңа қарасаң, сен басқа адамдар туралы ойлап, әуре болатын адам емессің ғой», - деді әйелі. «Иә, мен ондай емеспін. Бірақ олар менен жақсы менеджер шығады деп санайды!»

      28. Sız basqalarmen jaqsy jūmys jasai alasyz ba?
      Er adamğa jaña jūmys kerek edı. Ol Mundollars kompaniasynyñ saityna kırdı. Onda jūmys ızdeuşıler üşın arnaiy agent bar edı. Ol sūraqtarğa jauap bermek boldy. Saualnamada bır-bırıne ūqsaityn sūraqtar köp edı. Sız adamdardy jaqsy köresız be? Sız adamdardyñ ortasynda bolğandy jaqsy köremısız? Sız tez dos taba alatyn adamsyz ba? Sız basqa adamdardyñ problemalaryn tyñdai alasyz ba? Sız adamdarğa bar küşıñızdı salyp kömektesuge tyrysasyz ba? Joq, joq, joq jäne joq dep jauap berdı ol. Men būl saualnamadan ötpei, qūlaityn şyğarmyn dep oilady ol. Bıraq men ädıl boluym kerek. Ol salaunamany toltyryp bıtırdı. Ol barlyq özınıñ jeke mälımetterın toltyrdy. Ekı apta ötken soñ Mundollarstan elektrondy hat keldı: «Bız sızben jaqyn arada söileskımız kelıp edı». Būl endı äiteuır bır närse ğoi. Ol būl turaly özınıñ äielıne aitty. Ol tañğalyp qaldy. «Olar nege senı sūhbatqa şaqyrğylary keldı eken? Senıñ jauaptaryña qarasañ, sen basqa adamdar turaly oilap, äure bolatyn adam emessıñ ğoi», - dedı äielı. «İä, men ondai emespın. Bıraq olar menen jaqsy menejer şyğady dep sanaidy!»
Скрыть текст
      29. Супермен осында тұрады
      Ер адам Супермендi жақсы көреді. Супермен оның қаһарманы. Ер адам дәл Супермен сияқты болғысы келеді. Оның жасы отызда. Ол Супермендi алты жасынан бастап жақсы көреді. Ол Супермен туралы әңгімелерді екі реттен оқып шыққан. Ол Супермен туралы бәрін біледі. Оған Супермен туралы кез келген сұрақты қойсаңдар болады. Супермен нешеде? Ол сізге айтып береді. Суперменнiң бауырлары бар ма? Ол сізге айтып береді. Супермен көкөністерді жақсы көре ме? Ол сізге айтады. Ол жұмысқа барғанда джинсы киеді. Ал жұмыстан тыс уақытта өзінің Супермен киімін киеді. Суперменнiң киімінде ол көше аралайды. Оның көршілері: «Сәлем, Супермен», - дейді. Әр сенбі күні ол қалалық түрмеге барады. Ол қамаудағыларға барып тұрады. Ол оларға: «Түрмеден шыққан соң сізді сырттай бақылап жүремін. Егер өздеріңді дұрыс ұстамайтын болсаңдар, сендерді қайтадан түрмеге отырғызып қоямын!» Қамаудағылар өздерін дұрыс ұстауға уәде береді.

      29. Supermen osynda tūrady
      Er adam Supermendi jaqsy köredı. Supermen onyñ qaharmany. Er adam däl Supermen siaqty bolğysy keledı. Onyñ jasy otyzda. Ol Supermendi alty jasynan bastap jaqsy köredı. Ol Supermen turaly äñgımelerdı ekı retten oqyp şyqqan. Ol Supermen turaly bärın bıledı. Oğan Supermen turaly kez kelgen sūraqty qoisañdar bolady. Supermen neşede? Ol sızge aityp beredı. Supermeniñ bauyrlary bar ma? Ol sızge aityp beredı. Supermen kökönısterdı jaqsy köre me? Ol sızge aitady. Ol jūmysqa barğanda jinsy kiedı. Al jūmystan tys uaqytta özınıñ Supermen kiımın kiedı. Supermeniñ kiımınde ol köşe aralaidy. Onyñ körşılerı: «Sälem, Supermen», - deidı. Är senbı künı ol qalalyq türmege barady. Ol qamaudağylarğa baryp tūrady. Ol olarğa: «Türmeden şyqqan soñ sızdı syrttai baqylap jüremın. Eger özderıñdı dūrys ūstamaityn bolsañdar, senderdı qaitadan türmege otyrğyzyp qoiamyn!» Qamaudağylar özderın dūrys ūstauğa uäde beredı.
Скрыть текст
      30. Бетон мен ішімдік үйлеспейді
      Бардың иесі ренжулі еді. Оның ең жақсы клиенті ауруханада еді. Ол басына жарақат алған. «Не болып қалды?» - деп сұрады бар иесінің әйелі. «Ол тым көп ішіп жіберді. Ол көшеге шыққанда құлап қалды. Ол тротуарға басымен құлады. Қазір ол ауруханада. Бұл бірінші жарақат емес. Көптеген клиенттер көшеге шығып алып құлайтын. Көбісі ауруханаға апарылатын. Мен тым көп клиенттерімді жоғалтудамын. Мен тіпті не істерімді білмеймін». Оның әйелі: «Бір ой бар. Тек олар кетіп бара жатқанда, оларға шлем бер. Шлем олардың бастарын қорғайтын болады. Сосын келесі келгенде, олар шлемді қайтара салады», - деп айтты. «Ешкім бардан шығып бара жатып басына шлем кимейді. Олар ақымақ секілді көрінетін болады. Оған қоса, ешкім де шлемді қайтармайды», - деді күйеуі. «Онда тағы бір басқа ой бар. Қазіргі кезде беткі жағы резеңкемен жабылған тротуарлар жасап жатқан жоқ па осы? Сенің тротуарың бетоннан құйылған. Оның бетіне резеңке жапқышты төсет. Сенің клиенттерің құлаған кезде, доп секілді серпіліп кететін болады».

      30. Beton men ışımdık üilespeidı
      Bardyñ iesı renjulı edı. Onyñ eñ jaqsy klientı auruhanada edı. Ol basyna jaraqat alğan. «Ne bolyp qaldy?» - dep sūrady bar iesınıñ äielı. «Ol tym köp ışıp jıberdı. Ol köşege şyqqanda qūlap qaldy. Ol trotuarğa basymen qūlady. Qazır ol auruhanada. Būl bırınşı jaraqat emes. Köptegen klientter köşege şyğyp alyp qūlaityn. Köbısı auruhanağa aparylatyn. Men tym köp klientterımdı joğaltudamyn. Men tıptı ne ısterımdı bılmeimın». Onyñ äielı: «Bır oi bar. Tek olar ketıp bara jatqanda, olarğa şlem ber. Şlem olardyñ bastaryn qorğaityn bolady. Sosyn kelesı kelgende, olar şlemdı qaitara salady», - dep aitty. «Eşkım bardan şyğyp bara jatyp basyna şlem kimeidı. Olar aqymaq sekıldı körınetın bolady. Oğan qosa, eşkım de şlemdı qaitarmaidy», - dedı küieuı. «Onda tağy bır basqa oi bar. Qazırgı kezde betkı jağy rezeñkemen jabylğan trotuarlar jasap jatqan joq pa osy? Senıñ trotuaryñ betonnan qūiylğan. Onyñ betıne rezeñke japqyşty töset. Senıñ klientterıñ qūlağan kezde, dop sekıldı serpılıp ketetın bolady».
Скрыть текст
      31. Ондай жас емес енді
      «Рахмет, жас жігіт», - деді сатушы Аарон оған ақшаны ұсынғанда. Аарон өзінің құлағына сене алмады. Ол Нью-Йорктегі Бірінші даңғылдағы стоматологиялық университетте жұмыс істейтін еді. Ол өзінің шотын төлеп жатқан. «Жас жігіт?» - деп таңғалды ол. Мен көптеген жылдар бұрын жас жігіт болғанмын. Қазір мен, әрине, ондай емеспін. Бұл жігіт кім? Ол 25 жас шамасында көрінеді екен. Егер біреу оған «жас жігіт» десе, ол мен емес , солай айтқан адамның өзі болар. «Мархабат, жас жігіт», - деді сатушы Ааронға қайтарым ақшасын беріп жатып. «Кешіріңіз! - деді бірден Аарон. Жақын маңдағы кейбір адамдар оған қарап қалды. - Сіз мені екі рет «жас жігіт» деп атадыңыз. Көзіңізді ашыңыз. Мен жас жігітке ұқсаймын ба? Жоқ, ұқсамаймын. Онда неге сіз мені «жас жігіт» деп атадыңыз? Сіз жасөспірімді «қария» деп айтасыз ба? Бәлкім, сіз осылай қызық деп ойлайтын шығарсыз, бірақ әсте олай емес. Мені «сэр» деп атаңыз немесе тіпті ешқалай атамаңыз, өтінемін». Сатушы айтты: «Иә, сэр».

      31. Ondai jas emes endı
      «Rahmet, jas jıgıt», - dedı satuşy Aaron oğan aqşany ūsynğanda. Aaron özınıñ qūlağyna sene almady. Ol Nü-İorktegı Bırınşı dañğyldağy stomatologialyq universitette jūmys ısteitın edı. Ol özınıñ şotyn tölep jatqan. «Jas jıgıt?» - dep tañğaldy ol. Men köptegen jyldar būryn jas jıgıt bolğanmyn. Qazır men, ärine, ondai emespın. Būl jıgıt kım? Ol 25 jas şamasynda körınedı eken. Eger bıreu oğan «jas jıgıt» dese, ol men emes , solai aitqan adamnyñ özı bolar. «Marhabat, jas jıgıt», - dedı satuşy Aaronğa qaitarym aqşasyn berıp jatyp. «Keşırıñız! - dedı bırden Aaron. Jaqyn mañdağy keibır adamdar oğan qarap qaldy. - Sız menı ekı ret «jas jıgıt» dep atadyñyz. Közıñızdı aşyñyz. Men jas jıgıtke ūqsaimyn ba? Joq, ūqsamaimyn. Onda nege sız menı «jas jıgıt» dep atadyñyz? Sız jasöspırımdı «qaria» dep aitasyz ba? Bälkım, sız osylai qyzyq dep oilaityn şyğarsyz, bıraq äste olai emes. Menı «ser» dep atañyz nemese tıptı eşqalai atamañyz, ötınemın». Satuşy aitty: «İä, ser».
Скрыть текст
      32. Шыдамсыз емделуші
      Анна дәрігердің қабылдау бөлмесінде отырды. Бұл бөлмеде өз кезегін тағы бірнеше адам күтіп отырды. Анна сағатқа қарады. Оны қабылдау уақыты 9:00, ал сағат 09:10 еді. «Дәрігер қайда?» - деп Анна хатшыдан сұрады. «Оны жедел шақыртып алды. Таяу арада келуі керек,»-деді хатшы. «Мен сағат 9:00 қабылдауға жазылғам, сағат 11:00 басқа дәрігердің қабылдауына баруым керек», - деді Анна. «Ол таяу арада келеді», - деді хатшы. Анна басын шайқады. Ол қайтадан өз орнына отырды. «Жедел шақыру», - деп ойлады ол. Бәлкім, ол ұйықтап қалған болар. Осы жөнінде не ойлайтыным туралы оған бәрін айтамын. Дәрігерлер әрқашанда бізді күттіріп қояды. Біздің уақытымыздың біз үшін қымбат екені оларға бәрібір. Дәрігер 09:20 келді. Қабылдау бөлмесінде отырғандардың барлығына дәрігер: «Кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Менің үйімнің жанында апат болды. Жедел жәрдем келгенше, жарақат алғанға көмек көрсеттім», - деді.

      32. Şydamsyz emdeluşı
      Ana därıgerdıñ qabyldau bölmesınde otyrdy. Būl bölmede öz kezegın tağy bırneşe adam kütıp otyrdy. Ana sağatqa qarady. Ony qabyldau uaqyty 9:00, al sağat 09:10 edı. «Därıger qaida?» - dep Ana hatşydan sūrady. «Ony jedel şaqyrtyp aldy. Taiau arada keluı kerek,»-dedı hatşy. «Men sağat 9:00 qabyldauğa jazylğam, sağat 11:00 basqa därıgerdıñ qabyldauyna baruym kerek», - dedı Ana. «Ol taiau arada keledı», - dedı hatşy. Ana basyn şaiqady. Ol qaitadan öz ornyna otyrdy. «Jedel şaqyru», - dep oilady ol. Bälkım, ol ūiyqtap qalğan bolar. Osy jönınde ne oilaitynym turaly oğan bärın aitamyn. Därıgerler ärqaşanda bızdı küttırıp qoiady. Bızdıñ uaqytymyzdyñ bız üşın qymbat ekenı olarğa bärıbır. Därıger 09:20 keldı. Qabyldau bölmesınde otyrğandardyñ barlyğyna därıger: «Keşıkkenım üşın keşırım sūraimyn. Menıñ üiımnıñ janynda apat boldy. Jedel järdem kelgenşe, jaraqat alğanğa kömek körsettım», - dedı.
Скрыть текст
      33. Мен атақты және бай болғым келеді
      Лора үшінші сыныпта оқиды. Мұғалім сыныпта: «Өскенде, кім болғыларың келеді?» - деп сұрады. Джони қолын көтерді. Ол: «Мен ер жеткенде дәрігер болғым келеді. Мен адамдарды кесіп, олардың ішінде не бар екенін көргім келеді» - деді. Билли қолын көтерді. Ол: «Мен полицей болғым келеді. Мен өз қаруыммен жаман жігіттерді атқым келеді» - деді. Бобби қолын көтерді. Ол: «Мен ұшқыш болғым келеді. Мен аспанда құс секілді ұшқым келеді», - деді. Нэнси қолын көтерді. Ол: «Мен медбике болғым келеді. Мен науқас адамдарды күткім келеді», - деді. Мэри қолын көтерді. Ол: «Мен кино әлемінің жұлдызы болғым келеді. Мен атақты және бай болғым келеді», - деді. Лора қолын көтерді. Ол: «Мен мұғалім болғым келеді. Мен олардың өздері кім болғылары келеді, соған үйретуді қалаймын», - деді.

      33. Men ataqty jäne bai bolğym keledı
      Lora üşınşı synypta oqidy. Mūğalım synypta: «Öskende, kım bolğylaryñ keledı?» - dep sūrady. Djoni qolyn köterdı. Ol: «Men er jetkende därıger bolğym keledı. Men adamdardy kesıp, olardyñ ışınde ne bar ekenın körgım keledı» - dedı. Bili qolyn köterdı. Ol: «Men polisei bolğym keledı. Men öz qaruymmen jaman jıgıtterdı atqym keledı» - dedı. Bobi qolyn köterdı. Ol: «Men ūşqyş bolğym keledı. Men aspanda qūs sekıldı ūşqym keledı», - dedı. Nensi qolyn köterdı. Ol: «Men medbike bolğym keledı. Men nauqas adamdardy kütkım keledı», - dedı. Meri qolyn köterdı. Ol: «Men kino älemınıñ jūldyzy bolğym keledı. Men ataqty jäne bai bolğym keledı», - dedı. Lora qolyn köterdı. Ol: «Men mūğalım bolğym keledı. Men olardyñ özderı kım bolğylary keledı, soğan üiretudı qalaimyn», - dedı.
Скрыть текст
      34. Сіздің шуыңыз өзіңізге қайтып келеді
      Барттың үстіндегі көршісі оның мазасын алатын. Ең қолайсыз сәтте олардан біртүрлі ыңғайсыз шу естілетін. Егер мен көршіме оның қатты шулайтынын айтсам, ол маған сенбейтін шығар деп ойлады Барт. Ол маған тек менімен бірге өзінің пәтерінің астында тұрса ғана сенеді. Әрине, бұл мүмкін емес. Менің көршім екі жерде бір уақытта бола алмайды ғой. Бартқа бірдеңе ойлап табу керек болды. Көптеген уақыт және соған байланысты жұмыстан кейін ол Дауысқайтарғыш ойлап тапты. Ол зат шыққан дауыс пен шуды өзінің бастау алған жеріне сілтеп жіберетін. Дауысқайтарғышта дыбысын реттейтін тетік болды. Ол бастапқы шу мен дауысты екі не үш есеге дейін күшейте алатын еді. Барт көршісінің қайтадан шулайтын кезіне дейін күтті. Ол Дыбысқайтарғышты қосты. Көршісінің тынышталуы үшін бір минутқа да жетпейтін уақыт кетті. Барт Гербке өзінің Дыбысқайтарғышы туралы айтты. Герб айтты: «Жақсы ой екен. Сен маған да сондай жасап бере аласың ба? Мен оны әйелім маған әдеттегідей ұрыса бастаған кезде, қосып қоярмын».

      34. Sızdıñ şuyñyz özıñızge qaityp keledı
      Barttyñ üstındegı körşısı onyñ mazasyn alatyn. Eñ qolaisyz sätte olardan bırtürlı yñğaisyz şu estıletın. Eger men körşıme onyñ qatty şulaitynyn aitsam, ol mağan senbeitın şyğar dep oilady Bart. Ol mağan tek menımen bırge özınıñ päterınıñ astynda tūrsa ğana senedı. Ärine, būl mümkın emes. Menıñ körşım ekı jerde bır uaqytta bola almaidy ğoi. Bartqa bırdeñe oilap tabu kerek boldy. Köptegen uaqyt jäne soğan bailanysty jūmystan keiın ol Dauysqaitarğyş oilap tapty. Ol zat şyqqan dauys pen şudy özınıñ bastau alğan jerıne sıltep jıberetın. Dauysqaitarğyşta dybysyn retteitın tetık boldy. Ol bastapqy şu men dauysty ekı ne üş esege deiın küşeite alatyn edı. Bart körşısınıñ qaitadan şulaityn kezıne deiın küttı. Ol Dybysqaitarğyşty qosty. Körşısınıñ tynyştaluy üşın bır minutqa da jetpeitın uaqyt kettı. Bart Gerbke özınıñ Dybysqaitarğyşy turaly aitty. Gerb aitty: «Jaqsy oi eken. Sen mağan da sondai jasap bere alasyñ ba? Men ony äielım mağan ädettegıdei ūrysa bastağan kezde, qosyp qoiarmyn».
Скрыть текст
      35. Оның жаңа қызы үшін газдалған сусын
      Ол әдемі еді. Оның жымиысы кең және оның тістері ғажап. Менің оның жігіті болғым келеді деп ойлады Марк. Бірде ол оның ресторанда жалғыз отырғанын көріп қалды. Ол фри картобы мен бургер жеп отырған. Марк оған қосылғысы келді. Бірақ ол жай ғана барып отыра сала алмады. Бұл тым ашық болып кетер еді. Ол екі газдалған сусын сатып алды. Ол оның үстеліне жақындады. «Сәлем! - деді ол. - Маған тап осы жаңа бір тегін сусын бере салды. Мен бірден екі бөтелкені ішіп тастай алмаймын. Мен сізге біреуін ұсынсам бола ма?» Қыз күлімсіреп ризашылығын білдірді. «Отырмадыңыз ба?» - деді қыз. Ол қызға рахмет айтып отыра қалды. «Мен - Маркпын. Сіз өте әдемісіз», - деді ол. Қыз айтты: «Рахмет. Мен - Дженнимін. Сіз де сондай жаман емессіз. Сіздің қызыңыз бар ма?» Ол: «Жоқ», - деді. Оның жүрегі дүрсілдеп кетті. О, Құдайым, ол менің қызым болғысы келеді деп ойлады Марк. «Менің ең жақын құрбымның жігіті жоқ еді», - деді Дженни.

      35. Onyñ jaña qyzy üşın gazdalğan susyn
      Ol ädemı edı. Onyñ jymiysy keñ jäne onyñ tısterı ğajap. Menıñ onyñ jıgıtı bolğym keledı dep oilady Mark. Bırde ol onyñ restoranda jalğyz otyrğanyn körıp qaldy. Ol fri kartoby men burger jep otyrğan. Mark oğan qosylğysy keldı. Bıraq ol jai ğana baryp otyra sala almady. Būl tym aşyq bolyp keter edı. Ol ekı gazdalğan susyn satyp aldy. Ol onyñ üstelıne jaqyndady. «Sälem! - dedı ol. - Mağan tap osy jaña bır tegın susyn bere saldy. Men bırden ekı bötelkenı ışıp tastai almaimyn. Men sızge bıreuın ūsynsam bola ma?» Qyz külımsırep rizaşylyğyn bıldırdı. «Otyrmadyñyz ba?» - dedı qyz. Ol qyzğa rahmet aityp otyra qaldy. «Men - Markpyn. Sız öte ädemısız», - dedı ol. Qyz aitty: «Rahmet. Men - Djenimın. Sız de sondai jaman emessız. Sızdıñ qyzyñyz bar ma?» Ol: «Joq», - dedı. Onyñ jüregı dürsıldep kettı. O, Qūdaiym, ol menıñ qyzym bolğysy keledı dep oilady Mark. «Menıñ eñ jaqyn qūrbymnyñ jıgıtı joq edı», - dedı Djeni.
Скрыть текст
      36. Бір жағалаудан басқасына дейін
      Киса ақ құйрықты, қара түсті мысық болатын. Оның иесі Кэти еді. Кэти Кисаны қатты жақсы көретін. Ол Кисаға тамақтың ең жақсысынан беретін. Ол Кисаның дәрет орнын күн сайын тазалайтын. Ол Кисаны ветеринарға әр алты ай сайын апарып тұратын. Киса Кэтидің төсегінде бірге ұйықтайтын. Кисаның өзінің жеке көпшігі бар еді. Кисаның өмірі керемет еді. Сосын бірде Киса жоғалып кетті. Кэти өзінің ауданында іздеу туралы хабарландыруларды іліп шықты. Әр парақта Кисаның суреті бар еді. Әр хабарландыруда тапқан жанға 500 доллар берілетіні туралы айтылған еді. Бірнеше айлар өткен соң, Кэтиге біреу қоңырау шалды. Қоңырау шалған Нью-Йорктегі ветеринар дәрігер болатын. Әлдекім Кисаны тауып алып ветеринарға әкеліп берген екен. Ветеринар Кисаны тексеріп, сканерлеуден өткізген екен. Сканерлеу Кисаның үстінен микрочипті тауып көрсетті. «Сіздің мысығыңыз менде» - деді дәрігер. Кэти бақыттан айқайлап жіберді. «Оны өзіңіз баға тұрыңызшы. Мен Нью-Йоркке бірінші рейспен ұшып шығамын», - деді Кэти. «Бәлкім маған мысықтың атын «Жағадан жағаға» деп өзгерткенім дұрыс болар» деп ойлады Кэти.

      36. Bır jağalaudan basqasyna deiın
      Kisa aq qūiryqty, qara tüstı mysyq bolatyn. Onyñ iesı Keti edı. Keti Kisany qatty jaqsy köretın. Ol Kisağa tamaqtyñ eñ jaqsysynan beretın. Ol Kisanyñ däret ornyn kün saiyn tazalaityn. Ol Kisany veterinarğa är alty ai saiyn aparyp tūratyn. Kisa Ketidıñ tösegınde bırge ūiyqtaityn. Kisanyñ özınıñ jeke köpşıgı bar edı. Kisanyñ ömırı keremet edı. Sosyn bırde Kisa joğalyp kettı. Keti özınıñ audanynda ızdeu turaly habarlandyrulardy ılıp şyqty. Är paraqta Kisanyñ suretı bar edı. Är habarlandyruda tapqan janğa 500 dollar berıletını turaly aitylğan edı. Bırneşe ailar ötken soñ, Ketige bıreu qoñyrau şaldy. Qoñyrau şalğan Nü-İorktegı veterinar därıger bolatyn. Äldekım Kisany tauyp alyp veterinarğa äkelıp bergen eken. Veterinar Kisany tekserıp, skanerleuden ötkızgen eken. Skanerleu Kisanyñ üstınen mikroşiptı tauyp körsettı. «Sızdıñ mysyğyñyz mende» - dedı därıger. Keti baqyttan aiqailap jıberdı. «Ony özıñız bağa tūryñyzşy. Men Nü-İorkke bırınşı reispen ūşyp şyğamyn», - dedı Keti. «Bälkım mağan mysyqtyñ atyn «Jağadan jağağa» dep özgertkenım dūrys bolar» dep oilady Keti.
Скрыть текст
      37. Пердешенің шаңын сүрт
      Әйелі төр бөлмедегі терезенің қасында отырған еді. «Мынаған қарашы», - деді ол. «Қайсыған қара дейсің?» - деп сұрады күйеуі. Әйелі айтты: «Мына пердешенің шаңын қара. Бұл шаңнан мен ауырып қалуым мүмкін. Бұл пердешелерді қашан тазартасың? Қанша рет сұрауым керек сенен?» Ол айтты: «Онша шаң емес қой бұлар. Бірақ мен бәрібір оларды сүртіп шығамын». Келесі күні ол барлық терезелердің пердешесін сүртіп шықты. Ол дымқыл сүлгілердің жартысын жаратып тастады. Әрбір пердешеде 38 жұқа тақтайша болды. Ол әйеліне пердешелерді көрсетіп, айтты: «Пердешелерге қарашы. Олар жап-жаңа сияқты. Бірде бір шаң жоқ. Жақсы жұмыс емес пе, иә?» «Мақтанатын ешнәрсесі жоқ. Оларды мен бірінші рет сұраған кезде, сүртіп тастауың керек еді», - деп жауап берді әйелі.

      37. Perdeşenıñ şañyn sürt
      Äielı tör bölmedegı terezenıñ qasynda otyrğan edı. «Mynağan qaraşy», - dedı ol. «Qaisyğan qara deisıñ?» - dep sūrady küieuı. Äielı aitty: «Myna perdeşenıñ şañyn qara. Būl şañnan men auyryp qaluym mümkın. Būl perdeşelerdı qaşan tazartasyñ? Qanşa ret sūrauym kerek senen?» Ol aitty: «Onşa şañ emes qoi būlar. Bıraq men bärıbır olardy sürtıp şyğamyn». Kelesı künı ol barlyq terezelerdıñ perdeşesın sürtıp şyqty. Ol dymqyl sülgılerdıñ jartysyn jaratyp tastady. Ärbır perdeşede 38 jūqa taqtaişa boldy. Ol äielıne perdeşelerdı körsetıp, aitty: «Perdeşelerge qaraşy. Olar jap-jaña siaqty. Bırde bır şañ joq. Jaqsy jūmys emes pe, iä?» «Maqtanatyn eşnärsesı joq. Olardy men bırınşı ret sūrağan kezde, sürtıp tastauyñ kerek edı», - dep jauap berdı äielı.
Скрыть текст
      38. Екі құйрықты сиыр
      Бесси сауылымдағы сиыр еді. Оның ақ терісінде төрт қара дағы бар еді. Әлде оның қара терісінде ақ дақтар болып па еді? «Бұл менің ең жақсы сиырым», - деді фермер Браун өзінің көршісіне. Оның көршісі айтты: «Сенің ең жақсы сиырың ба? Ал бірақ Бессиде екі құйрық бар ғой! Кім тіпті осындай болатыны туралы естіген екен? Ол біртүрлі ыңғайсыз көрінеді! Қалайша осындай екі құйрықты біртүрлі сиыр сенің ең жақсы сиырың болмақ?» Фермер Браун айтты: «Бесси табыннан ешқашан қалып қоймаған. Ол ешқашан ауырмаған. Ол бүкіл басқа сиырларға қарағанда сүтті көп береді. Ол басқа сиырлардікінен ерекше дәмді сүт береді. Әрине, ол басқа сиырларға қарағанда шыбынды көбірек өлтіреді. Және де ол танымал! Екі құйрықты сиырға қарау үшін адамдар әр жерден ағылып келіп жатады. Олар оның екі құйрығынан ұстап көреді. Олар оның екі құйрығынан өздеріне мұрт істеп, суретке түседі. Олардың достары олардың екі құйрықты ұстап тұрған сәттерін суретке түсіреді. Олар үйлеріне бақытты болып қайтады. Мен өзімде Бесси секілді 100 сиырым болғанын қалар едім!»

      38. Ekı qūiryqty siyr
      Besi sauylymdağy siyr edı. Onyñ aq terısınde tört qara dağy bar edı. Älde onyñ qara terısınde aq daqtar bolyp pa edı? «Būl menıñ eñ jaqsy siyrym», - dedı fermer Braun özınıñ körşısıne. Onyñ körşısı aitty: «Senıñ eñ jaqsy siyryñ ba? Al bıraq Beside ekı qūiryq bar ğoi! Kım tıptı osyndai bolatyny turaly estıgen eken? Ol bırtürlı yñğaisyz körınedı! Qalaişa osyndai ekı qūiryqty bırtürlı siyr senıñ eñ jaqsy siyryñ bolmaq?» Fermer Braun aitty: «Besi tabynnan eşqaşan qalyp qoimağan. Ol eşqaşan auyrmağan. Ol bükıl basqa siyrlarğa qarağanda süttı köp beredı. Ol basqa siyrlardıkınen erekşe dämdı süt beredı. Ärine, ol basqa siyrlarğa qarağanda şybyndy köbırek öltıredı. Jäne de ol tanymal! Ekı qūiryqty siyrğa qarau üşın adamdar är jerden ağylyp kelıp jatady. Olar onyñ ekı qūiryğynan ūstap köredı. Olar onyñ ekı qūiryğynan özderıne mūrt ıstep, suretke tüsedı. Olardyñ dostary olardyñ ekı qūiryqty ūstap tūrğan sätterın suretke tüsıredı. Olar üilerıne baqytty bolyp qaitady. Men özımde Besi sekıldı 100 siyrym bolğanyn qalar edım!»
Скрыть текст
      39. Ырылдаған тышқан
      Чэд көлігіне қайтып келе жатты. Ол ормандағы серуеннен қайтып келе жатты. Ол арыстанның ақырғанын естіді. Есімнен адасқан шығармын деп ойлады ол. Бұл орманда ешқандай арыстан жүрмейді. Ол арыстанның қайтадан ақырғанын естіді. Ол қорқа бастады. Ырылдау машина жақтан естілді. Қараңғы түсіп келе жатты. Ол өте баяу әрі ақырындап жүре берді. Күтпеген жерден арыстанның даусы тура жанынан шықты! Оның жаны мұрнының ұшына келді. Біткен жерім осы шығар деп ойлады ол. Ол жан-жағына қарады. Еш жерден арыстан көрінбеді. Бірақ жердегі тышқанды көрді. Тышқан аузын керіп, ырылдай жөнелді. Чэд күліп жіберді. Арыстан дегені кіп-кішкене тышқан екен! Ол тышқаннан: «Неліктен арыстан сияқты ырылдайсың?» - деп сұрады. Тышқан: «Өте ерте заманда мен арыстан болғанмын. Бір күні сиқыршыны жеп қоймақшы болдым. Ол мені жалғыз жортқан тышқанға айналдырды».

      39. Yryldağan tyşqan
      Şed kölıgıne qaityp kele jatty. Ol ormandağy seruennen qaityp kele jatty. Ol arystannyñ aqyrğanyn estıdı. Esımnen adasqan şyğarmyn dep oilady ol. Būl ormanda eşqandai arystan jürmeidı. Ol arystannyñ qaitadan aqyrğanyn estıdı. Ol qorqa bastady. Yryldau maşina jaqtan estıldı. Qarañğy tüsıp kele jatty. Ol öte baiau ärı aqyryndap jüre berdı. Kütpegen jerden arystannyñ dausy tura janynan şyqty! Onyñ jany mūrnynyñ ūşyna keldı. Bıtken jerım osy şyğar dep oilady ol. Ol jan-jağyna qarady. Eş jerden arystan körınbedı. Bıraq jerdegı tyşqandy kördı. Tyşqan auzyn kerıp, yryldai jöneldı. Şed külıp jıberdı. Arystan degenı kıp-kışkene tyşqan eken! Ol tyşqannan: «Nelıkten arystan siaqty yryldaisyñ?» - dep sūrady. Tyşqan: «Öte erte zamanda men arystan bolğanmyn. Bır künı siqyrşyny jep qoimaqşy boldym. Ol menı jalğyz jortqan tyşqanğa ainaldyrdy».
Скрыть текст
      40. Шөлмектен шыққан Жын
      Ер адам жағажаймен жүріп келе жатты. Судың жағасында жатқан бір қара қошқыл затты көрді. Жақын келіп көрді. Бұл шыны шөлмек еді. Ол өте ескі болып көрінді. Ер адам оны жерден көтерді. Ол оған бос секілді боп сезілді. Бірақ шөлмек тығынмен тығындалған екен. Ер адам тығынынан босатты. Шөлмектен ақшыл түтін жоғары көтерілді. Түтін өзінің бейнесі мен түсін өзгертіп тұрды. Түтін әдемі әйелдің бейнесіне айналды. Әйел: «Мені босатқаның үшін рахмет. Қаласаң, мен сенің үш тілегіңнің біреуін орындаймын. Сен бай болуыңа болады. Сен бақытты болуыңа болады. Сенің денсаулығың мықты болуына болады. Сен қайсысын таңдайсың?» - деді. Ер адам: «Бұл қиын таңдау екен. Мен үш тілектің бәрін таңдауыма бола ма?» - деді. Әйел: «Әрине, егер сен үш шөлмек тапсаң, болады. Қазіргі жағдайда тек бір ғана тілек тілейсің», - деді. Ер адам ойланып қалды. Ақшаға бақыт сатып алуға болады. Ақшаға медициналық сақтандыруды сатып алуға болады. «Мені бай қыл», - деді ол.

      40. Şölmekten şyqqan Jyn
      Er adam jağajaimen jürıp kele jatty. Sudyñ jağasynda jatqan bır qara qoşqyl zatty kördı. Jaqyn kelıp kördı. Būl şyny şölmek edı. Ol öte eskı bolyp körındı. Er adam ony jerden köterdı. Ol oğan bos sekıldı bop sezıldı. Bıraq şölmek tyğynmen tyğyndalğan eken. Er adam tyğynynan bosatty. Şölmekten aqşyl tütın joğary köterıldı. Tütın özınıñ beinesı men tüsın özgertıp tūrdy. Tütın ädemı äieldıñ beinesıne ainaldy. Äiel: «Menı bosatqanyñ üşın rahmet. Qalasañ, men senıñ üş tılegıñnıñ bıreuın oryndaimyn. Sen bai boluyña bolady. Sen baqytty boluyña bolady. Senıñ densaulyğyñ myqty boluyna bolady. Sen qaisysyn tañdaisyñ?» - dedı. Er adam: «Būl qiyn tañdau eken. Men üş tılektıñ bärın tañdauyma bola ma?» - dedı. Äiel: «Ärine, eger sen üş şölmek tapsañ, bolady. Qazırgı jağdaida tek bır ğana tılek tıleisıñ», - dedı. Er adam oilanyp qaldy. Aqşağa baqyt satyp aluğa bolady. Aqşağa medisinalyq saqtandyrudy satyp aluğa bolady. «Menı bai qyl», - dedı ol.
Скрыть текст


В подготовке текстов на казахском языке участвовали пользователи сайта sozdik.kz:
Nurdaulet Aspenov, Гульнар Абдраимова, Сауле Ибраева, Алтынгуль Кептербаева, Гаухар Назымбекова, Аяулым Орынгали, Акжайык Сабырбаева, Максат Маликов, Janerke Kurmanalinova, Аслан Бисенов, Бахытжан Ертай, Гульзайнаб Сисенова, Еркежан Каймоллаева, Жанара Қабина, Рахат Уйсымбаев, Султангазы Абдыкалыков
Корректор текстов на казахском языке: Атлас Кудайбергенова© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Короткие истории. Том 1, стр.1 Вернуться к началу С казахским не шутят?  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга