Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Видео
  Разговорник
Пословицы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Статьи
Словарь
Ссылки и др.
Автор сайта
Суперлёг. чтение
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  1. 5  

Каталог тем
Лёг.истор.
  1. 1  
  1. 2  
  1. 3  
  1. 4  
  1. 5  
  1. 6  
  1. 7  
 Истории о детях
  1. 1  
  2. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  2. 6  
  2. 7  
 Занимательное чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  

Продвинутый уровень
 Казахский по уровням
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  4. 1  
  5. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  4. 2  
  5. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  4. 3  
  5. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  3. 4  
  4. 4  
  5. 4  
  1. 5  
  2. 5  
  3. 5  
  4. 5  
  5. 5  
  2. 6  
  3. 6  
 Лёгкое чтение
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Короткие истории
  1. 1  
  2. 1  
  3. 1  
  1. 2  
  2. 2  
  3. 2  
  1. 3  
  2. 3  
  3. 3  
  1. 4  
  2. 4  
  1. 5  
  2. 5  
 Кирил/Latyn 

Истории о детях

Том 1, страница 2
Грамматика казахского языка. Просто о сложном

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

      21. Оның қуыршағы өзіне ұқсайды
      Шэрон төрт жаста. Ол жап-жақсы қыз. Оның қуыршағы бар. Ол жап-жақсы қуыршақ. Шэронның шашы ақ сары. Қуыршақтың шашы ақ сары. Шэронның шашы қысқа. Қуыршақтың шашы ұзын. Шэрон қайшыны қолына алды. Ол қуыршақтың ұзын шаштарын қиюда. Ол қиюды аяқтауда. Қазір қуыршақтың да шашы қысқа.

      21. Onyŋ quyrşağy özıne ūqsaidy
      Şeron tört jasta. Ol jap-jaqsy qyz. Onyŋ quyrşağy bar. Ol jap-jaqsy quyrşaq. Şeronnyŋ şaşy aq sary. Quyrşaqtyŋ şaşy aq sary. Şeronnyŋ şaşy qysqa. Quyrşaqtyŋ şaşy ūzyn. Şeron qaişyny qolyna aldy. Ol quyrşaqtyŋ ūzyn şaştaryn qiuda. Ol qiudy aiaqtauda. Qazır quyrşaqtyŋ da şaşy qysqa.
Скрыть текст
      22. Шанышқы, қасық, тәрелке және сәбіз
      Бала өз шанышқысын алды. Ол өз қасығын алды. Ол өзінің шанышқысымен тәрелкені тықылдатты. Мамасы оған: "Тоқтат!", - деді. Ол тоқтатты. Оның мамасы тәрелкеге сәбізді салды. Баласы сәбізге қарап отыр. Ол қасықты алды. Ол қасықпен сәбізді түртіп отыр.

      22. Şanyşqy, qasyq, tärelke jäne säbız
      Bala öz şanyşqysyn aldy. Ol öz qasyğyn aldy. Ol özınıŋ şanyşqysymen tärelkenı tyqyldatty. Mamasy oğan: "Toqtat!", - dedı. Ol toqtatty. Onyŋ mamasy tärelkege säbızdı saldy. Balasy säbızge qarap otyr. Ol qasyqty aldy. Ol qasyqpen säbızdı türtıp otyr.
Скрыть текст
      23. Ол құртты көріп тұр
      Жерде құрт жорғалап келеді. Ол баяу жорғалайды. Қыз бала құртты бақылап тұр. Ол оны қолына ұстады. Құрт оның қолында жыбырлап жатыр. Ол құртты аузына салды. Құрт оның аузында жыбырлап жатыр. Ол құртты аузынан шығарып алды. Ол құртты қайтадан жерге жіберді. Құрт тесікке жер бауырлап кірді.

      23. Ol qūrtty körıp tūr
      Jerde qūrt jorğalap keledı. Ol baiau jorğalaidy. Qyz bala qūrtty baqylap tūr. Ol ony qolyna ūstady. Qūrt onyŋ qolynda jybyrlap jatyr. Ol qūrtty auzyna saldy. Qūrt onyŋ auzynda jybyrlap jatyr. Ol qūrtty auzynan şyğaryp aldy. Ol qūrtty qaitadan jerge jıberdı. Qūrt tesıkke jer bauyrlap kırdı.
Скрыть текст
      24. Ол мамасымен сөйлесуде
      Телефон шырылдауда. Бала қоңырауды естіді. Ол тұтқаны көтерді Ол: "Алло!" деді. Екінші адам - оның анасы. Анасы баласымен сөйлесуде. Баласы анасымен сөйлесуде. Анасы сөйлесуді аяқтады. Анасы "Сау бол!" деді. Баласы "Сау бол!" деді. Олар тұтқаны қойды. Баласы күтуде. Телефон қайтадан шырылдады.

      24. Ol mamasymen söilesude
      Telefon şyryldauda. Bala qoŋyraudy estıdı. Ol tūtqany köterdı Ol: "Alo!" dedı. Ekınşı adam - onyŋ anasy. Anasy balasymen söilesude. Balasy anasymen söilesude. Anasy söilesudı aiaqtady. Anasy "Sau bol!" dedı. Balasy "Sau bol!" dedı. Olar tūtqany qoidy. Balasy kütude. Telefon qaitadan şyryldady.
Скрыть текст
      25. Машина авто жуатын орында
      Қыз бала машинаның ішінде отыр. Машинаны әкесі жүргізіп келеді. Ол автожуу орнына бара жатыр. Машина автожуу арқылы өтіп барады. Су машинаға шашырауда. Сұйық сабын машинаға шашырап жатыр, жұмсақ щеткалар машинаны жуып жатыр. Машинаға тағы да су себілді. Машина тазарды. Ер адамдар машинаны таза шүберекпен сүртіп жатыр. Машина құрғақ.

      25. Maşina avto juatyn orynda
      Qyz bala maşinanyŋ ışınde otyr. Maşinany äkesı jürgızıp keledı. Ol avtojuu ornyna bara jatyr. Maşina avtojuu arqyly ötıp barady. Su maşinağa şaşyrauda. Sūiyq sabyn maşinağa şaşyrap jatyr, jūmsaq şetkalar maşinany juyp jatyr. Maşinağa tağy da su sebıldı. Maşina tazardy. Er adamdar maşinany taza şüberekpen sürtıp jatyr. Maşina qūrğaq.
Скрыть текст
      26. Хайуанаттар бағындағы маймылдар
      Қыз хайуанаттар бағына барады. Онда жануарлар өте көп. Оған әсіресе маймылдар ұнайды. Олардың тұмсықтары қызық. Олардың құйрықтары ұзын. Және көп секіріп қозғалады. Қыз маймылдардың торына жақындап барады. Торда алты маймыл бар екен. Ол маймылдарға қарап шығып, оларға қол бұлғады. Яғни олармен амандасты.

      26. Haiuanattar bağyndağy maimyldar
      Qyz haiuanattar bağyna barady. Onda januarlar öte köp. Oğan äsırese maimyldar ūnaidy. Olardyŋ tūmsyqtary qyzyq. Olardyŋ qūiryqtary ūzyn. Jäne köp sekırıp qozğalady. Qyz maimyldardyŋ toryna jaqyndap barady. Torda alty maimyl bar eken. Ol maimyldarğa qarap şyğyp, olarğa qol būlğady. İağni olarmen amandasty.
Скрыть текст
      27. Ол – шоколад әуесқойы
      Бала шоколадты жақсы көредi. Ол сүт шоколадын жақсы көредi. Ол қоңыр шоколадты жақсы көредi. Ол шоколад батончиктердi жейдi. Ол шоколад помадкасын жейдi. Ол шоколад ұнтағы себілген печенье жейді. Ол шоколадты тортты жейдi. Ол шоколадты кекстердi жейдi. Ол шоколадты балмұздақты жейдi. Ол шоколадты пудингтi жейдi. Ол шоколадты сүттi iшедi. Ол шоколадты күнде жейдi. Шоколад –ол дүниедегі ең керемет нәрсе.

      27. Ol – şokolad äuesqoiy
      Bala şokoladty jaqsy köredı. Ol süt şokoladyn jaqsy köredı. Ol qoŋyr şokoladty jaqsy köredı. Ol şokolad batonşikterdı jeidı. Ol şokolad pomadkasyn jeidı. Ol şokolad ūntağy sebılgen peşene jeidı. Ol şokoladty tortty jeidı. Ol şokoladty keksterdı jeidı. Ol şokoladty balmūzdaqty jeidı. Ol şokoladty pudiŋtı jeidı. Ol şokoladty süttı ışedı. Ol şokoladty künde jeidı. Şokolad –ol düniedegı eŋ keremet närse.
Скрыть текст
      28. Қаладағы цирк
      Қыз бала циркті жақсы көреді. Циркте пілдер бар. Пілдер сондай үлкен. Циркте жолбарыстар бар. Олар сондай әдемі. Циркте сайқымазақтар бар. Олар күлкілі. Олар күлкілі көлікпен жүреді. Олар күлкілі костюмдер киеді. Олардын түрлері де күлкілі. Олар қызды күлдіртеді. Олар оны күлуге мәжбүрлейді. Қыз цирк туралы әкесі мен анасына хабарлайды.

      28. Qaladağy sirk
      Qyz bala sirktı jaqsy köredı. Sirkte pılder bar. Pılder sondai ülken. Sirkte jolbarystar bar. Olar sondai ädemı. Sirkte saiqymazaqtar bar. Olar külkılı. Olar külkılı kölıkpen jüredı. Olar külkılı kostümder kiedı. Olardyn türlerı de külkılı. Olar qyzdy küldırtedı. Olar ony küluge mäjbürleidı. Qyz sirk turaly äkesı men anasyna habarlaidy.
Скрыть текст
      29. Айда тіршілік бар ма?
      Аспанда ай. Бала айға қарап тұр. Ай дөңгелек әрі аппақ. Ол жап-жарық. Оның таулары бар. Оның алаптары бар. Оның тастары бар. Оның топырағы бар. Бала ай туралы ойлап отыр. Оған бұл қызық. Мүмкін, айда су бар шығар? Мүмкін, айда кішкентай аңдар бар шығар?

      29. Aida tırşılık bar ma?
      Aspanda ai. Bala aiğa qarap tūr. Ai döŋgelek ärı appaq. Ol jap-jaryq. Onyŋ taulary bar. Onyŋ alaptary bar. Onyŋ tastary bar. Onyŋ topyrağy bar. Bala ai turaly oilap otyr. Oğan būl qyzyq. Mümkın, aida su bar şyğar? Mümkın, aida kışkentai aŋdar bar şyğar?
Скрыть текст
      30. Бірцентті тиындарды жинаушы қыз
      Қыз бірцентті тиындарды жинайды. Оған бірцентті тиындар ұнайды. Және олардың түстері де ұнайды. Олар қоңыр түсті. Жылтырақ болып келеді. Кейде күңгірт. Бірцентті тиындар барлық жерде бар. Тиындарды қыз адамдар жүретін жерден табады. Ол тиындарды көтеріп алады. Үйіне алып кетеді. Тиындарды шыны ыдысқа салады. Оның шыны ыдысы үлкен. Және бірцентті тиындарға толы.

      30. Bırsenttı tiyndardy jinauşy qyz
      Qyz bırsenttı tiyndardy jinaidy. Oğan bırsenttı tiyndar ūnaidy. Jäne olardyŋ tüsterı de ūnaidy. Olar qoŋyr tüstı. Jyltyraq bolyp keledı. Keide küŋgırt. Bırsenttı tiyndar barlyq jerde bar. Tiyndardy qyz adamdar jüretın jerden tabady. Ol tiyndardy köterıp alady. Üiıne alyp ketedı. Tiyndardy şyny ydysqa salady. Onyŋ şyny ydysy ülken. Jäne bırsenttı tiyndarğa toly.
Скрыть текст
      31. Қызыл ағаштар мен қызыл мысықтар
      Бала бояғанды ұнатады. Ол өзінің түрлі-түсті қарындаштарымен бояйды. Оның түрлі-түсті қарындаштар қорабында қарындаштар көп. Әр қаламның түсі әртүрлі. Бала өзінің бояу кітабын ашады. Оның сүйікті түсі - қызыл. Ол ағаштарды күрең қызылмен бояйды. Мысықтарды ашық қызылмен бояйды. Ол тротуарларды жай қызыл түспен бояйды. Оның анасы ұлы үшін қосымша қызыл түсті қарындаштар сатып алады.

      31. Qyzyl ağaştar men qyzyl mysyqtar
      Bala boiağandy ūnatady. Ol özınıŋ türlı-tüstı qaryndaştarymen boiaidy. Onyŋ türlı-tüstı qaryndaştar qorabynda qaryndaştar köp. Är qalamnyŋ tüsı ärtürlı. Bala özınıŋ boiau kıtabyn aşady. Onyŋ süiıktı tüsı - qyzyl. Ol ağaştardy küreŋ qyzylmen boiaidy. Mysyqtardy aşyq qyzylmen boiaidy. Ol trotuarlardy jai qyzyl tüspen boiaidy. Onyŋ anasy ūly üşın qosymşa qyzyl tüstı qaryndaştar satyp alady.
Скрыть текст
      32. Газеттегі комикстер
      Қыз газетті ашады. Бетін аударады. Кейін тағы бір бетін аударады. Ол комикстерді табады. Ол комикстерді жақсы көреді. Оларды оқыған көңілді көтереді. Және оқу да оңай. Комикстер - бұл суретті әңгімелер. Суреттері әдемі. Кейде олар түрлі-түсті де болады. Қыз суреттерге қарап, жазуларын оқиды.

      32. Gazettegı komikster
      Qyz gazettı aşady. Betın audarady. Keiın tağy bır betın audarady. Ol komiksterdı tabady. Ol komiksterdı jaqsy köredı. Olardy oqyğan köŋıldı köteredı. Jäne oqu da oŋai. Komikster - būl surettı äŋgımeler. Suretterı ädemı. Keide olar türlı-tüstı de bolady. Qyz suretterge qarap, jazularyn oqidy.
Скрыть текст
      33. Түнгі аспандағы жарық жұлдыздар
      Түн. Аспан қара. Аспанда кіп-кішкентай оттар жанып тұр. Бұл жұлдыздар. Жұлдыздар көп. Қыз аспанды түгел қарауда. Әр жерде жұлдыздарды көріп тұр. Кейбір жұлдыздар үлкен. Жұлдыздардың көбісі кішкентай. Қыз жұлдыздарды санайды. Ол 86 жұлдызды санап шықты. Ол бұл туралы анасына айтып берді.

      33. Tüngı aspandağy jaryq jūldyzdar
      Tün. Aspan qara. Aspanda kıp-kışkentai ottar janyp tūr. Būl jūldyzdar. Jūldyzdar köp. Qyz aspandy tügel qarauda. Är jerde jūldyzdardy körıp tūr. Keibır jūldyzdar ülken. Jūldyzdardyŋ köbısı kışkentai. Qyz jūldyzdardy sanaidy. Ol 86 jūldyzdy sanap şyqty. Ol būl turaly anasyna aityp berdı.
Скрыть текст
      34. Бақтағы фонтан
      Жаз. Бақта тал көп. Бақтың ішінде бейсбол алаңы бар. Онда фонтан бар. Фонтанның суы салқын. Балалар фонтанның суымен ойнап жүр. Олардың аяқтары су болған. Киімдері де су. Олар фонтанның ішіне отырады. Фонтанды жағалап жүгіреді. Олар фонтанда шомылып, су кешуде. Олар өте көңілді.

      34. Baqtağy fontan
      Jaz. Baqta tal köp. Baqtyŋ ışınde beisbol alaŋy bar. Onda fontan bar. Fontannyŋ suy salqyn. Balalar fontannyŋ suymen oinap jür. Olardyŋ aiaqtary su bolğan. Kiımderı de su. Olar fontannyŋ ışıne otyrady. Fontandy jağalap jügıredı. Olar fontanda şomylyp, su keşude. Olar öte köŋıldı.
Скрыть текст
      35. Ол мысықтарына тамақ берді
      Қыздың екі мысығы бар. Бір мысығы қара. Екінші мысығы ақ. Қара мысықтың аты - Блэкки. Ақ мысықтың аты - Уайти. Қыз өз мысықтарына тамақ берді. Олардың тамағын ыдысқа салады. Ыдыстарды еденге қояды. Мысықтарын шақырады. Мысықтар асүйге келеді. Тамақтарын жейді.

      35. Ol mysyqtaryna tamaq berdı
      Qyzdyŋ ekı mysyğy bar. Bır mysyğy qara. Ekınşı mysyğy aq. Qara mysyqtyŋ aty - Blekki. Aq mysyqtyŋ aty - Uaiti. Qyz öz mysyqtaryna tamaq berdı. Olardyŋ tamağyn ydysqa salady. Ydystardy edenge qoiady. Mysyqtaryn şaqyrady. Mysyqtar asüige keledı. Tamaqtaryn jeidı.
Скрыть текст
      36. Ол аққала жасады
      Қыстың күні. Далада күн суық. Қар жауып тұр. Ол жерді басып жатыр. Қар алты сағат жауды. Әйтеуір бір уақытта басылды. Бала өзінің жылы күртешесін киді. Далаға шықты. Аққала жасады. Оның аққаласы толық, биік болып шықты. Бала үйіне қайтты.

      36. Ol aqqala jasady
      Qystyŋ künı. Dalada kün suyq. Qar jauyp tūr. Ol jerdı basyp jatyr. Qar alty sağat jaudy. Äiteuır bır uaqytta basyldy. Bala özınıŋ jyly kürteşesın kidı. Dalağa şyqty. Aqqala jasady. Onyŋ aqqalasy tolyq, biık bolyp şyqty. Bala üiıne qaitty.
Скрыть текст
      37. Ол күнде жүзеді
      Қыз - жаксы жүзуші. Мектебінде жүзушілер командасы бар. Қыз осы команданың мүшесі. Ол күн сайын жаттығады. Ол күнде бассейнде жүзеді. Ол күніне екі сағат жүзеді. Ол - күшті жүзуші. Ол жүзу жарыстарында жеңеді. Ол Олимпиада ойындарына қатысқысы келеді. Ол өзінің елі үшін жүзуді қалайды.

      37. Ol künde jüzedı
      Qyz - jaksy jüzuşı. Mektebınde jüzuşıler komandasy bar. Qyz osy komandanyŋ müşesı. Ol kün saiyn jattyğady. Ol künde baseinde jüzedı. Ol künıne ekı sağat jüzedı. Ol - küştı jüzuşı. Ol jüzu jarystarynda jeŋedı. Ol Olimpiada oiyndaryna qatysqysy keledı. Ol özınıŋ elı üşın jüzudı qalaidy.
Скрыть текст
      38. Ол скейтборд тебеді
      Қыз өзінің скейтбордына қарайды. Оның ұзындығы бір метрдей. Оның төрт пластмассалық доңғалақшасы бар. Оның ені шамамен 15 сантиметрді құрайды. Қыз өзінің скейтбордын жақсы көреді. Ол оны барлық жерде тебеді. Ол мектепке оны теуіп барады. Ол би сабағына теуіп барады. Ол өзінің достарына теуіп барады. Ол үйіне оны теуіп барады.

      38. Ol skeitbord tebedı
      Qyz özınıŋ skeitbordyna qaraidy. Onyŋ ūzyndyğy bır metrdei. Onyŋ tört plasmassalyq doŋğalaqşasy bar. Onyŋ enı şamamen 15 santimetrdı qūraidy. Qyz özınıŋ skeitbordyn jaqsy köredı. Ol ony barlyq jerde tebedı. Ol mektepke ony teuıp barady. Ol bi sabağyna teuıp barady. Ol özınıŋ dostaryna teuıp barady. Ol üiıne ony teuıp barady.
Скрыть текст
      39. Ол қалта шығыстарына әр жұма сайын ақша алып отырады
      Бала ұсақ-түйек шығыстарға ақша алады. Ол жұмасына 5 доллар алады. Оған ақшасын оның әкесі береді. Ол өзінің ақшасын демалыс күндері жұмсайды. Баласы оларды әдетте жұманың кешінде жұмсайды. Ол оларды сауда орталығында жұмсайды. Ол оларды балмұздаққа жұмсайды. Ол ванильді балмұздақтың үш порциясын сатып алады.

      39. Ol qalta şyğystaryna är jūma saiyn aqşa alyp otyrady
      Bala ūsaq-tüiek şyğystarğa aqşa alady. Ol jūmasyna 5 dollar alady. Oğan aqşasyn onyŋ äkesı beredı. Ol özınıŋ aqşasyn demalys künderı jūmsaidy. Balasy olardy ädette jūmanyŋ keşınde jūmsaidy. Ol olardy sauda ortalyğynda jūmsaidy. Ol olardy balmūzdaqqa jūmsaidy. Ol vanildı balmūzdaqtyŋ üş porsiasyn satyp alady.
Скрыть текст
      40. Ол баскетбол ойнайды
      Қыз баскетбол ойнайды. Ол баскетболды күн сайын ойнайды. Саябақта баскетболға арналған орын бар. Саябақ өзінің үйінің жанында орналасқан. Қыз мектептен келгеннен кейін сол саябаққа барады. Ол ер балалармен ойнайды. Қыз жақсы ойыншы. Ол себетке көп доп сала алады. Ол көп ұпай жинай алады.

      40. Ol basketbol oinaidy
      Qyz basketbol oinaidy. Ol basketboldy kün saiyn oinaidy. Saiabaqta basketbolğa arnalğan oryn bar. Saiabaq özınıŋ üiınıŋ janynda ornalasqan. Qyz mektepten kelgennen keiın sol saiabaqqa barady. Ol er balalarmen oinaidy. Qyz jaqsy oiynşy. Ol sebetke köp dop sala alady. Ol köp ūpai jinai alady.
Скрыть текст


В подготовке текстов на казахском языке участвовали пользователи сайта sozdik.kz:
Akerke Amiralieva, Nazima Tokabayeva, Маргулан Канат, Мади Толегенов, Мира Абенова, Жандос Бакытбекулы, Гульзайнаб Сисенова,
Жузумгуль Кушкинбаева, Дана Пашан, Еркежан Каймоллаева, Максат Маликов, Бағлан Көке, Баян Сапарбек, Майра Фазыл и другие.
Корректор текстов на казахском языке: Атлас Кудайбергенова©  Татьяна Валяева   2007–2021
http://kaz-tili.kz/
 <<  Истории о детях. Том 1, стр.1 Вернуться к началу Истории о детях. Том 1, стр.3  >> 


Присоединиться в Фейсбуке   ВКонтакте                  Цвета текста на сайте - значение                  E-mail: kaz-tili@yandex.ru                  Гостевая книга