Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
    Грамматика детям
     Для всей семьи
 Видеокурс
  Разговорник
Фразеологизмы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 Кирил/Latyn 

С казахским не шутят?

Выпуск 18

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

18-01
      – "Фиглипейдж" компаниясы... Сәлеметсіз бе.
      – Бойжеткен, сіздер нормативті емес лексикалы хабарламаны жеткізесіздер ме?
      – Жоқ!
      – Жоқ онда 13213 абонент үшін: "Қымбаттым! Түскі ас тоңазытқышта, қоқысты шығардым, итпен серуендедім, уақытымен келуге тырысамын. Сенің томпағың".

18-01
      – "Figlipeij" kompaniasy... Sälemetsız be.
      – Boijetken, sızder normativtı emes leksikaly habarlamany jetkızesızder me?
      – Joq!
      – Joq onda 13213 abonent üşın: "Qymbattym! Tüskı as toñazytqyşta, qoqysty şyğardym, itpen seruendedım, uaqytymen keluge tyrysamyn. Senıñ tompağyñ".
Скрыть текст
18-02
      Құмырсқа теледидар қарап отыр екен. Бір кезде піл келіп дәл құмырсқаның алдына оның бар көріп отырғанын жауып тастап отыра кетіпті. Құмырсқа пілді айналып өтіп өзі да барып оның алдына отырып алыпты кекетіп сұрапты:
      – Ал менде дәл сөйтіп сенің алдыңа отырып алсам жақсы ма саған?

18-02
      Qūmyrsqa teledidar qarap otyr eken. Bır kezde pıl kelıp däl qūmyrsqanyñ aldyna onyñ bar körıp otyrğanyn jauyp tastap otyra ketıptı. Qūmyrsqa pıldı ainalyp ötıp özı da baryp onyñ aldyna otyryp alypty keketıp sūrapty:
      – Al mende däl söitıp senıñ aldyña otyryp alsam jaqsy ma sağan?
Скрыть текст
18-03
      Оқушының анасы мұғалімге сөйлеп жатыр:
      – Сіз қалайша менің балама бір шөлмек шыны қай жерде 1 рубль тұрады деген есеп бергенсіз? Менің күйеуім толқудан түні бойы көз ілген жоқ!

18-03
      Oquşynyñ anasy mūğalımge söilep jatyr:
      – Sız qalaişa menıñ balama bır şölmek şyny qai jerde 1 rübl tūrady degen esep bergensız? Menıñ küieuım tolqudan tünı boiy köz ılgen joq!
Скрыть текст
18-04
      Міне, сендер оптимизм туралы не білесіңдер? Менің көршім, терезелерді жуғанда, әрдайым қалтасына пәтердің кілтін салып жүреді. Терезеден құлап кеткен жағдайда қажет болар деп. Біз 9 қабатта тұрамыз.

18-04
      Mıne, sender optimizm turaly ne bılesıñder? Menıñ körşım, terezelerdı juğanda, ärdaiym qaltasyna päterdıñ kıltın salyp jüredı. Terezeden qūlap ketken jağdaida qajet bolar dep. Bız 9 qabatta tūramyz.
Скрыть текст
18-05
      Анасы - қызына:
      – Қызым! Бұл жігіт – жетім, оның үстіне ақсақ. Оған тұрмысқа шықпа. – Бірақ мен көрікті жігіт керек емес.
      – Мен ол туралы емес. Жігітті ая деп тұрмын, оған онсыз да өмірден аз азап тиген жоқ.

18-05
      Anasy - qyzyna:
      – Qyzym! Būl jıgıt – jetım, onyñ üstıne aqsaq. Oğan tūrmysqa şyqpa. – Bıraq men körıktı jıgıt kerek emes.
      – Men ol turaly emes. Jıgıttı aia dep tūrmyn, oğan onsyz da ömırden az azap tigen joq.
Скрыть текст
18-06
      Шешей ақтарылып отыр:
      – Менің үш қызым бар. Үшеуін де тәрбиеледім, тұрмысқа бердім және ажырасуға көмектестім! Одан артықты бір анадан да күтуге болмайтын шығар!

18-06
      Şeşei aqtarylyp otyr:
      – Menıñ üş qyzym bar. Üşeuın de tärbieledım, tūrmysqa berdım jäne ajyrasuğa kömektestım! Odan artyqty bır anadan da kütuge bolmaityn şyğar!
Скрыть текст
18-07
      – Маған сенбеуіңізге болады, бірақ мен жиырма бес жыл тұрмыстамын, осы уақыт ішінде бір-ақ еркекті сүйдім!
      – Күйеуіңіз бақытты екен!
      – Бұған күйеуімнің қандай қатысы бар?! Күйеуім оны танымайды да!

18-07
      – Mağan senbeuıñızge bolady, bıraq men jiyrma bes jyl tūrmystamyn, osy uaqyt ışınde bır-aq erkektı süidım!
      – Küieuıñız baqytty eken!
      – Būğan küieuımnıñ qandai qatysy bar?! Küieuım ony tanymaidy da!
Скрыть текст
18-08
      Күйеуі көлікті әсем таулы жерге тоқтатады. Әйелі автомобилден түседі.
      – Қанда әсем көрініс! – дейді ол шаттана. – Мұндай сұлулықтан тілден айрылуға болады!
      – Тамаша! Олай болса біз осы жерде демалысымызды өткіземіз!

18-08
      Küieuı kölıktı äsem tauly jerge toqtatady. Äielı avtomobilden tüsedı.
      – Qanda äsem körınıs! – deidı ol şattana. – Mūndai sūlulyqtan tılden airyluğa bolady!
      – Tamaşa! Olai bolsa bız osy jerde demalysymyzdy ötkızemız!
Скрыть текст
18-09
      Метрода әжей қарама-қарсы отырып оның көзіне қарап "Стиморол" шайнап тұрған бір жігітке ұзақ та мұқият қарап отырды. Бір кезде әжей оған қарай қисайып былай депті:
      – Балам сен маған осының бәрін босқа айтып отырсың. Мен естімеймін ғой...

18-09
      Metroda äjei qarama-qarsy otyryp onyñ közıne qarap "Stimorol" şainap tūrğan bır jıgıtke ūzaq ta mūqiat qarap otyrdy. Bır kezde äjei oğan qarai qisaiyp bylai deptı:
      – Balam sen mağan osynyñ bärın bosqa aityp otyrsyñ. Men estımeimın ğoi...
Скрыть текст
18-10
      Екі жұмысшы әңгімелесуде:
      – Білесің бе, мен бүгін екі кезекті істеп тастадым.
      – Неге?
      – Байқамай көзім ілініп кетіпті, ал мені сосын ешкімде уақытында оятпаған.

18-10
      Ekı jūmysşy äñgımelesude:
      – Bılesıñ be, men bügın ekı kezektı ıstep tastadym.
      – Nege?
      – Baiqamai közım ılınıp ketıptı, al menı sosyn eşkımde uaqytynda oiatpağan.
Скрыть текст
18-11
      – Сіз ақ шашыңыз шыққанға дейін жүрмейтін боларсыз, - депті болжап балгер клиентке.
      – Не сонда мен сонша ерте өлемін бе?
      – Жоқ, ерте шашыңыз түсіп қалады...

18-11
      – Sız aq şaşyñyz şyqqanğa deiın jürmeitın bolarsyz, - deptı boljap balger klientke.
      – Ne sonda men sonşa erte ölemın be?
      – Joq, erte şaşyñyz tüsıp qalady...
Скрыть текст
18-12
      Өскен ұлы әкесінен сұрапты:
      – Әке менің қызым мен туралы шынында не ойлайтынын қалай білсем болады?
      – Үйлен оған...

18-12
      Ösken ūly äkesınen sūrapty:
      – Äke menıñ qyzym men turaly şynynda ne oilaitynyn qalai bılsem bolady?
      – Üilen oğan...
Скрыть текст
18-13
      – Вовочка шымшық бір жаққа жоғалып кетті!
      – Қызық, бес минут бұрын мен оны шаңын сорғанмын сосын ол сол орнында болған еді.

18-13
      – Vovochka şymşyq bır jaqqa joğalyp kettı!
      – Qyzyq, bes minut būryn men ony şañyn sorğanmyn sosyn ol sol ornynda bolğan edı.
Скрыть текст
18-14
      Екі құрбы:
      – Ал жас күйеуіңе тартқан бірінші түскі асың қалай болды?
      – Иә жақсы, амандық болса ертең шығарады...

18-14
      Ekı qūrby:
      – Al jas küieuıñe tartqan bırınşı tüskı asyñ qalai boldy?
      – İä jaqsy, amandyq bolsa erteñ şyğarady...
Скрыть текст
18-15
      – Дәрігер, менің тістерім сарғайып кетті!
      – Бұндай жағдайда сізге қоңыр галстук таққан жарасады.

18-15
      – Därıger, menıñ tısterım sarğaiyp kettı!
      – Būndai jağdaida sızge qoñyr galstuk taqqan jarasady.
Скрыть текст
18-16
      – Қымбаттым, жақында сен әке атанасың.
      – Эх, ал менің ғарышкер атанғым келген...

18-16
      – Qymbattym, jaqynda sen äke atanasyñ.
      – Eh, al menıñ ğaryşker atanğym kelgen...
Скрыть текст
18-17
      Екі аққұба қыз теңіздің жағасымен келе жатыр екен, біреуі айтыпты:
      – Қара, анау құс өліп жатыр!
      Екіншісі аспанға қарап:
      – Қайда? - депті.

18-17
      Ekı aqqūba qyz teñızdıñ jağasymen kele jatyr eken, bıreuı aitypty:
      – Qara, anau qūs ölıp jatyr!
      Ekınşısı aspanğa qarap:
      – Qaida? - deptı.
Скрыть текст
18-18
      Күйеуі әйеліне айтыпты:
      – Балықтар туралы мына мақаланы оқып шықшы, қымбатты! Сен олардан үндемеуді үйреніп алар едің.
      – Алдымен қымбаттым сен өзің олардан тек суды ішуді үйреніп алсаңшы!

18-18
      Küieuı äielıne aitypty:
      – Balyqtar turaly myna maqalany oqyp şyqşy, qymbatty! Sen olardan ündemeudı üirenıp alar edıñ.
      – Aldymen qymbattym sen özıñ olardan tek sudy ışudı üirenıp alsañşy!
Скрыть текст
18-19
      Күйеуі тұрмастан компьютерде отырып шықпайды екен. Әйелі оған кофе беріпті. Шамалы ұрттап алып ол айтыпты:
      – Сен не менің кофені шекерсіз ішетінімді білмейсің ба не?
      – Білемін. Жәй мен сенің дауысыңды қатты естігім келді.

18-19
      Küieuı tūrmastan kömpüterde otyryp şyqpaidy eken. Äielı oğan kofe berıptı. Şamaly ūrttap alyp ol aitypty:
      – Sen ne menıñ kofenı şekersız ışetınımdı bılmeisıñ ba ne?
      – Bılemın. Jäi men senıñ dauysyñdy qatty estıgım keldı.
Скрыть текст
18-20
      Қала радиосынан хабарландыру: "Назар аударыңыздар! Хайуанаттар бағынан құндыз қашып кетті. Құндызды көргендер болса: хайуанаттар бағының кассасына келіп 5 рубльден төлеп кетіңіздер".

18-20
      Qala radiosynan habarlandyru: "Nazar audaryñyzdar! Haiuanattar bağynan qūndyz qaşyp kettı. Qūndyzdy körgender bolsa: haiuanattar bağynyñ kasasyna kelıp 5 rüblden tölep ketıñızder".
Скрыть текст
18-21
      – Негізі меніңше қызым, сен күйеуге дұрыстап ойланбай шығайын деп жатырсың.
      – Енді анашым сен маған үйлену туралы ойлауға саған әлі ерте деп өзің айттың емес пе...

18-21
      – Negızı menıñşe qyzym, sen küieuge dūrystap oilanbai şyğaiyn dep jatyrsyñ.
      – Endı anaşym sen mağan üilenu turaly oilauğa sağan älı erte dep özıñ aittyñ emes pe...
Скрыть текст
18-22
      – Айтыңызшы сіз баяғыдан бері жендет болып істейсіз бе?
      – Иә ендігі он жыл болады.
      – Қалай енді, жұмыс табысты ма?
      – Әліге дейін ешкім шағымданған емес.

18-22
      – Aityñyzşy sız baiağydan berı jendet bolyp ısteisız be?
      – İä endıgı on jyl bolady.
      – Qalai endı, jūmys tabysty ma?
      – Älıge deiın eşkım şağymdanğan emes.
Скрыть текст
18-23
      – Неге дәрігерлер қастарында пациент отырған кезде латынша сөйлейді?
      – Несі бар, демек науқас өлі тілге үйрене берсін дегендей ғой.

18-23
      – Nege därıgerler qastarynda pasient otyrğan kezde latynşa söileidı?
      – Nesı bar, demek nauqas ölı tılge üirene bersın degendei ğoi.
Скрыть текст
18-24
      Жайлылық - бұл телефоның бар болса. Береке - екеу болса. Молшылық - үшеу болса. Рақат – біреуі де болмаса.

18-24
      Jailylyq - būl telefonyñ bar bolsa. Bereke - ekeu bolsa. Molşylyq - üşeu bolsa. Raqat – bıreuı de bolmasa.
Скрыть текст
18-25
      – Ғарыштық кеменің ұшуы жайлы репортажымызды жалғастырамыз. Кеше америкалық ғарышкерлер үш рет ашық ғарыш кеңістігіне шықты! Оның ішінен екі рет дәретханадағы ақаулардың себебінен.

18-25
      – Ğaryştyq kemenıñ ūşuy jaily reportajymyzdy jalğastyramyz. Keşe amerikalyq ğaryşkerler üş ret aşyq ğaryş keñıstıgıne şyqty! Onyñ ışınen ekı ret därethanadağy aqaulardyñ sebebınen.
Скрыть текст
18-26
      Екі жұмысшы әңгімелесуде:
      – Біздің бастық әбден құтырыпты. Екі адамның орнына жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Әйтеуір біздің үшеу болғанымыз жақсы болыпты.

18-26
      Ekı jūmysşy äñgımelesude:
      – Bızdıñ bastyq äbden qūtyrypty. Ekı adamnyñ ornyna jūmys ısteuge mäjbür etedı. Äiteuır bızdıñ üşeu bolğanymyz jaqsy bolypty.
Скрыть текст
18-27
      Неке агенттігінің қызметкері - клиентке:
      – Сіз не қалар едіңіз?
      – Маған бір торсықтай сары шашты қыз болса.
      – Проблема емес! Бояп бордақылауды бастадық деп санай беріңіз...

18-27
      Neke agenttıgınıñ qyzmetkerı - klientke:
      – Sız ne qalar edıñız?
      – Mağan bır torsyqtai sary şaşty qyz bolsa.
      – Problema emes! Boiap bordaqylaudy bastadyq dep sanai berıñız...
Скрыть текст
18-28
      Баласы әкесіне айтыпты:
      – Әке мен бүгін түсімде сенің маған кішкентай шоколад сатып алғаныңды көрдім!
      – Егер сен жақсы бала болсаң, онда сен түсіңде менің үлкен шоколад алып беріп жатқаным көресің.

18-28
      Balasy äkesıne aitypty:
      – Äke men bügın tüsımde senıñ mağan kışkentai şokolad satyp alğanyñdy kördım!
      – Eger sen jaqsy bala bolsañ, onda sen tüsıñde menıñ ülken şokolad alyp berıp jatqanym köresıñ.
Скрыть текст
18-29
      "Өз бақытымды кездестіргім келеді. Кездесетін жері дайын тұр".

18-29
      "Öz baqytymdy kezdestırgım keledı. Kezdesetın jerı daiyn tūr".
Скрыть текст
18-30
      Күрделендіру оңай, жеңілдету қиын.

18-30
      Kürdelendıru oñai, jeñıldetu qiyn.
Скрыть текст
18-31
      "Ғасыр тонауы" ісінің тергелуі бір жылға созылды. Ақыры сот айыпталушыға кінәсіз деген үкім шығарыпты. Айыпталушының достары мен жақындары қуаныштан сот залында секіріп айқайлауда. Сонда айыпталушы соттан сұрапты:
      – Демек мен ақшаны өзіме қалдыра беруіме бола ма?

18-31
      "Ğasyr tonauy" ısınıñ tergeluı bır jylğa sozyldy. Aqyry sot aiyptaluşyğa kınäsız degen ükım şyğarypty. Aiyptaluşynyñ dostary men jaqyndary quanyştan sot zalynda sekırıp aiqailauda. Sonda aiyptaluşy sottan sūrapty:
      – Demek men aqşany özıme qaldyra beruıme bola ma?
Скрыть текст
18-32
      – Кәмпитті жеп қой.
      – Мынауың желтоқсанда шыққан ғой!
      – Ал қазір не еді?
      – Қазан.
      – Сол ғой көрсеңші, болашақтан келген!

18-32
      – Kämpittı jep qoi.
      – Mynauyñ jeltoqsanda şyqqan ğoi!
      – Al qazır ne edı?
      – Qazan.
      – Sol ğoi körseñşı, bolaşaqtan kelgen!
Скрыть текст
18-33
      Бір екі жыл бұрын менің құрбым италияндық тілді үйреніп жүрген, сосын ол бұны қойып кетті - жұмыс, жанұя. Сосын міне бір күні кешке қарай оның телефонына біреу қоңырау шалыпты. Сосын таза италиянша бір әйел одан бір Марио деген біреуді сұрапты. Құрбымда сасып қалмай оған курстарда үйренгеніндей жауап беріпті:
      – Сіз нөмірмен қателестіңіз. Марио мұнда жоқ.
      – Сіз сенімдісіз бе?
      – Әрине сенімдімін.
      Сосын керек болып қалап деп қосып жіберіпті:
      – Бұл Мәскеу.
      – Мәскеу?!! - деп ерекше бір шошынған дауыстай баж ете қалды әлгі ханым. - Ал онда неге сіз италиянша сөйлеп тұрсыз?!

18-33
      Bır ekı jyl būryn menıñ qūrbym italiandyq tıldı üirenıp jürgen, sosyn ol būny qoiyp kettı - jūmys, janūia. Sosyn mıne bır künı keşke qarai onyñ telefonyna bıreu qoñyrau şalypty. Sosyn taza italianşa bır äiel odan bır Mario degen bıreudı sūrapty. Qūrbymda sasyp qalmai oğan kurstarda üirengenındei jauap berıptı:
      – Sız nömırmen qatelestıñız. Mario mūnda joq.
      – Sız senımdısız be?
      – Ärine senımdımın.
      Sosyn kerek bolyp qalap dep qosyp jıberıptı:
      – Būl Mäskeu.
      – Mäskeu?!! - dep erekşe bır şoşynğan dauystai baj ete qaldy älgı hanym. - Al onda nege sız italianşa söilep tūrsyz?!
Скрыть текст
18-34
      Бір үндіс шалғында отыр екен, қолында мотоциклдің фары ал өзі жылап отыр. Қасында әлі түтіндеп жатқан мотоциклдің бөлшектері шашылып жатыр. Бір кезде сол маңнан дін таратушы өтіп бара жатып үндістен не болғанын сұрапты:
      – Кеше қуқыл беттілерден он қап алтын мен он мустангқа темір жылқыны айырбастап алдым. Жақсы жылқы, мықты жылқы, жылдам жылқы, бірақ бір қырсығы мынау деп фарды көрсетіпті, - осынша үлкен көзі бар бірақ түкті де көрмейді.

18-34
      Bır ündıs şalğynda otyr eken, qolynda motosikldıñ fary al özı jylap otyr. Qasynda älı tütındep jatqan motosikldıñ bölşekterı şaşylyp jatyr. Bır kezde sol mañnan dın taratuşy ötıp bara jatyp ündısten ne bolğanyn sūrapty:
      – Keşe quqyl bettılerden on qap altyn men on mustañqa temır jylqyny aiyrbastap aldym. Jaqsy jylqy, myqty jylqy, jyldam jylqy, bıraq bır qyrsyğy mynau dep fardy körsetıptı, - osynşa ülken közı bar bıraq tüktı de körmeidı.
Скрыть текст
18-35
      Бір ағамыз орындыққа отырып алып ұрсып отыр екен. Оған бір танысы келіпті.
      – Сен не бұлқан талқан болып отырсың?
      – Қасыма отыр айтып беремін.
      Танысы оның қасына отыра кетіп айтыпты:
      – Ал айт енді.
      Әлгі ағамыз түнеріп алып:
      – Орындықты бояп қойыпты.

18-35
      Bır ağamyz oryndyqqa otyryp alyp ūrsyp otyr eken. Oğan bır tanysy kelıptı.
      – Sen ne būlqan talqan bolyp otyrsyñ?
      – Qasyma otyr aityp beremın.
      Tanysy onyñ qasyna otyra ketıp aitypty:
      – Al ait endı.
      Älgı ağamyz tünerıp alyp:
      – Oryndyqty boiap qoiypty.
Скрыть текст
18-36
      Ерлі-зайыптылар түскі аста тамақтанып отыр. Әйелі ештеңе жемей отыр десе де болады. Күйеуі таңданып сұрапты:
      – Сүйіктім сен неге дым жемей отырсың?
      – Оның не мен әбден толысып семіз сиырға ұқсағанымды қалайсың ба не? Бұл масқара болады ғой!
      – Өй қойшы, қымбаттым, же енді. Сене ғой маған, арық сиырдың да жақсы көрінетіні шамалы.

18-36
      Erlı-zaiyptylar tüskı asta tamaqtanyp otyr. Äielı eşteñe jemei otyr dese de bolady. Küieuı tañdanyp sūrapty:
      – Süiıktım sen nege dym jemei otyrsyñ?
      – Onyñ ne men äbden tolysyp semız siyrğa ūqsağanymdy qalaisyñ ba ne? Būl masqara bolady ğoi!
      – Öi qoişy, qymbattym, je endı. Sene ğoi mağan, aryq siyrdyñ da jaqsy körınetını şamaly.
Скрыть текст
18-37
      – Стас ақыры Аннаға үйленбейтін болып шешті. Оның өткеніне байланысты.
      – Бірақ оның өткені мінсіз емес пе!
      – Иә, бірақ Стастың ойынша бұл тым ұзақ.

18-37
      – Stas aqyry Annağa üilenbeitın bolyp şeştı. Onyñ ötkenıne bailanysty.
      – Bıraq onyñ ötkenı mınsız emes pe!
      – İä, bıraq Stastyñ oiynşa būl tym ūzaq.
Скрыть текст
18-38
      Сот - куәгерге:
      – Сіз айыпталушыны өмір бойы білемін деп айтып отырсыз. Онда міне, айтыңызшы, ол осы ақшаны ұрлай алатын ба еді?
      – Алдымен соманы айтыңыз.

18-38
      Sot - kuägerge:
      – Sız aiyptaluşyny ömır boiy bılemın dep aityp otyrsyz. Onda mıne, aityñyzşy, ol osy aqşany ūrlai alatyn ba edı?
      – Aldymen somany aityñyz.
Скрыть текст
18-39
      – Сонымен сіз парашютистсіз ғой? Білесіз бе ал мен ешқашанда парашюттен секірмес едім.
      – Ал мен өзім ешқашан парашютсіз секірмес едім...

18-39
      – Sonymen sız paraşütistsız ğoi? Bılesız be al men eşqaşanda paraşütten sekırmes edım.
      – Al men özım eşqaşan paraşütsız sekırmes edım...
Скрыть текст
18-40
      Жігіт қызбен билеуде:
      – Мен сіздің ойларыңызды оқимын, өйткені сіз - ашық кітапсыз.
      – Оқыңыз, мархабат... Тек мұқабасын ұстай беруді қойыңызшы!

18-40
      Jıgıt qyzben bileude:
      – Men sızdıñ oilaryñyzdy oqimyn, öitkenı sız - aşyq kıtapsyz.
      – Oqyñyz, marhabat... Tek mūqabasyn ūstai berudı qoiyñyzşy!
Скрыть текст
18-41
      – Сіздің қысымыңыз тым жоғары, -депті дәрігер балықшы-пациентке.
      – Бұл балық аулаудан кейін...
      – Балық аулау керісінше, тыныштандырады...
      – Сізбен келісемін дәрігер. Бірақ мен балықты тыйым салынған жерлерден аулаймын.

18-41
      – Sızdıñ qysymyñyz tym joğary, -deptı därıger balyqşy-pasientke.
      – Būl balyq aulaudan keiın...
      – Balyq aulau kerısınşe, tynyştandyrady...
      – Sızben kelısemın därıger. Bıraq men balyqty tyiym salynğan jerlerden aulaimyn.
Скрыть текст
18-42
      Мысықтан қашып құтылған тышқан ініне тығылып мысықтың қашан кеткенін күтіп жатыр екен. Кенет жақын маңнан ит үре бастады. "Құтылдым" деп ойлаған тышқан бірден інінен шығыпты, сөйтіп тап мысықты уысына түсіпті.
      – Не десе де тым болмағанда бір шет тілді білген пайдалы,- депті мысық, жаланып жұқтанып тұрып.

18-42
      Mysyqtan qaşyp qūtylğan tyşqan ınıne tyğylyp mysyqtyñ qaşan ketkenın kütıp jatyr eken. Kenet jaqyn mañnan it üre bastady. "Qūtyldym" dep oilağan tyşqan bırden ınınen şyğypty, söitıp tap mysyqty uysyna tüsıptı.
      – Ne dese de tym bolmağanda bır şet tıldı bılgen paidaly,- deptı mysyq, jalanyp jūqtanyp tūryp.
Скрыть текст
18-43
      Үй иесі жаңа қызметші әйелді жалдап жатып:
      – Айтыңызшы сүйкімдім, сіз тотықұстарды жақсы көресіз бе?
      – О алаңдамай-ақ қойыңыз ханым мен бәрін жей беремін.

18-43
      Üi iesı jaña qyzmetşı äieldı jaldap jatyp:
      – Aityñyzşy süikımdım, sız totyqūstardy jaqsy köresız be?
      – O alañdamai-aq qoiyñyz hanym men bärın jei beremın.
Скрыть текст
18-44
      – Катоктың астына түскен сіздің итіңіз емес пе?
      – Ол қалай өзі қазір?
      – Кілемше сияқты!

18-44
      – Katoktyñ astyna tüsken sızdıñ itıñız emes pe?
      – Ol qalai özı qazır?
      – Kılemşe siaqty!
Скрыть текст
18-45
      …Міне бір әдемі қызбен танысайын дегем, ал ол болса басын ұстап айқайлап менен қашып кетті. Өкінішті әрине, мен қатты мас болдым, әйтпесе оны қуып жетіп оған неге бетімнің осынша ісіп кеткенін және әлгі пышақты қайдан тауып алғанымды түсіндіріп берер едім...

18-45
      …Mıne bır ädemı qyzben tanysaiyn degem, al ol bolsa basyn ūstap aiqailap menen qaşyp kettı. Ökınıştı ärine, men qatty mas boldym, äitpese ony quyp jetıp oğan nege betımnıñ osynşa ısıp ketkenın jäne älgı pyşaqty qaidan tauyp alğanymdy tüsındırıp berer edım...
Скрыть текст
18-46
      – Сен неге бүгін сонша сәнденіп алғансың?
      – Алтын тойымды тойлап (жуып) жатырмын.
      – Әзілің бе, сенің үйленгеніңе енді бес жылдан асты ғой.
      – Бірақ бұл маған толық елу жылдың өзі болды.

18-46
      – Sen nege bügın sonşa sändenıp alğansyñ?
      – Altyn toiymdy toilap (juyp) jatyrmyn.
      – Äzılıñ be, senıñ üilengenıñe endı bes jyldan asty ğoi.
      – Bıraq būl mağan tolyq elu jyldyñ özı boldy.
Скрыть текст
18-47
      Купюраның құндылығы көп болған сайын оның жетіспеушілігі де көп сезіледі.

18-47
      Kupüranyñ qūndylyğy köp bolğan saiyn onyñ jetıspeuşılıgı de köp sezıledı.
Скрыть текст
18-48
      – Құрметтім, сізге жиі жуыну керек, - дейді дәрігер емделушіге.
      – Мен күн сайын ванна қабылдаймын!
      – Ондай жағдайда ваннадағы суды жиі ауыстыру керек!

18-48
      – Qūrmettım, sızge jiı juynu kerek, - deidı därıger emdeluşıge.
      – Men kün saiyn vana qabyldaimyn!
      – Ondai jağdaida vanadağy sudy jiı auystyru kerek!
Скрыть текст
18-49
      – Не нәрсе әр әйелді әдемі ете алады?
      – Түн.

18-49
      – Ne närse är äieldı ädemı ete alady?
      – Tün.
Скрыть текст
18-50
      Ақшаны ақылмен жұмсау үшін бар болғаны екі зат керек. Не керегін өздерің түсініңдер...

18-50
      Aqşany aqylmen jūmsau üşın bar bolğany ekı zat kerek. Ne keregın özderıñ tüsınıñder...
Скрыть текст


Перевод шуток на казахский:
Гульмира Ажмаганбетова, Nurdaulet Aspenov
Корректор: Данияр Ужанов


© Татьяна Валяева,  2007–2022,  kaz-tili@yandex.kz
 <<  Выпуск 17 Вернуться к началу Выпуск 19  >>