Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
    Грамматика детям
     Для всей семьи
 Видеокурс
  Разговорник
Фразеологизмы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 Кирил/Latyn 

С казахским не шутят?

Выпуск 10

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

10-01
      – Күйеуі үйіне екі шаңсорғыш алып келеді.
      – Сен неге бәрін екеуден сатып аласың? – қамданып деп сұрайды жас әйелі.
      – Ажырасатындай жағдай туындаса.

10-01
      – Küieuı üiıne ekı şañsorğyş alyp keledı.
      – Sen nege bärın ekeuden satyp alasyñ? – qamdanyp dep sūraidy jas äielı.
      – Ajyrasatyndai jağdai tuyndasa.
Скрыть текст
10-02
      Вовочка биология пәнінде ойнақтап, сабақты тыңдамайды. Мұғалима:
      – Вовочка, маған мұқият қара, әйтпесе маймыл туралы түсінігің мүлде болмайды, - дейді.

10-02
      Vovochka biologia pänınde oinaqtap, sabaqty tyñdamaidy. Mūğalima:
      – Vovochka, mağan mūqiat qara, äitpese maimyl turaly tüsınıgıñ mülde bolmaidy, - deidı.
Скрыть текст
10-03
      Ер азамат Израилға келіп, келісімшартта не жазылғанын түсінбестен қол қойып, пәтер жалдап тұрды.Пәтерді босатар кезінде үйдің иесі пәтерді бояу керектігін айтты? және келісімшартта бұл жөнінде жазылғанын ескертеді. Жігіт ашуланып, келісімшартты оқыса, шыныменде айтылған екен. Бояуларды сатып алып, қабырғалары мен төбелерін бояп шықты. Үйдің иесі келгенде жүрегін ұстап қала жаздады. Бояудың түсі қара. Сонда ер азамат:
      – Келісімшартта бояудың түсі жайлы жазылмаған.

10-03
      Er azamat İzrailğa kelıp, kelısımşartta ne jazylğanyn tüsınbesten qol qoiyp, päter jaldap tūrdy.Päterdı bosatar kezınde üidıñ iesı päterdı boiau kerektıgın aitty? jäne kelısımşartta būl jönınde jazylğanyn eskertedı. Jıgıt aşulanyp, kelısımşartty oqysa, şynymende aitylğan eken. Boiaulardy satyp alyp, qabyrğalary men töbelerın boiap şyqty. Üidıñ iesı kelgende jüregın ūstap qala jazdady. Boiaudyñ tüsı qara. Sonda er azamat:
      – Kelısımşartta boiaudyñ tüsı jaily jazylmağan.
Скрыть текст
10-04
      Бір еркек ұйқысыздықтан зардап шегіп жүреді. Бірде, кезекті ұйқысыз түнде оған жын келеді де былай дейді:
      – Сен маған ұнадың. Қалағаныңды сұра, бәрін тегін орындаймын.
      Еркек ойланып жауап береді:
      – Сұмдық ұйқым келіп тұр!
      – Жақсы, - дейді жын, - сұмдық ұйықтайсың!..
      Еркек түні бойы жаман түс көреді...

10-04
      Bır erkek ūiqysyzdyqtan zardap şegıp jüredı. Bırde, kezektı ūiqysyz tünde oğan jyn keledı de bylai deidı:
      – Sen mağan ūnadyñ. Qalağanyñdy sūra, bärın tegın oryndaimyn.
      Erkek oilanyp jauap beredı:
      – Sūmdyq ūiqym kelıp tūr!
      – Jaqsy, - deidı jyn, - sūmdyq ūiyqtaisyñ!..
      Erkek tünı boiy jaman tüs köredı...
Скрыть текст
10-05
      Бір еркек екінші рет үйленеді. Тойдан кейін ол әйеліне былай дейді:
      – Қымбаттым, енді мен саған өзімнің ең үлкен кемшілігім туралы айтуым керек: өкінішке орай, мен жиі себепсіз қызғанамын.
      – Уайымдама, қымбаттым, мені саған себепсіз қызғану қажет болмайды.

10-05
      Bır erkek ekınşı ret üilenedı. Toidan keiın ol äielıne bylai deidı:
      – Qymbattym, endı men sağan özımnıñ eñ ülken kemşılıgım turaly aituym kerek: ökınışke orai, men jiı sebepsız qyzğanamyn.
      – Uaiymdama, qymbattym, menı sağan sebepsız qyzğanu qajet bolmaidy.
Скрыть текст
10-06
      Бір пақыр есіктің қоңырауын басады. Оған үй иесі әйел ашады және садақа беруден бас тартады. Пақыр айтқанынан қайтпайды, ал әйел болса күйеуін шақырам деп қорқытады.
      – Құр бекер, миссис, - дейді пақыр, - ол үйде жоқ.
      – Қайдан білесің?
      – Сіз сияқты әйелдердің күйеулері үйге тек түскі асқа ішу үшін келеді, немесе одан да сирек.

10-06
      Bır paqyr esıktıñ qoñyrauyn basady. Oğan üi iesı äiel aşady jäne sadaqa beruden bas tartady. Paqyr aitqanynan qaitpaidy, al äiel bolsa küieuın şaqyram dep qorqytady.
      – Qūr beker, misis, - deidı paqyr, - ol üide joq.
      – Qaidan bılesıñ?
      – Sız siaqty äielderdıñ küieulerı üige tek tüskı asqa ışu üşın keledı, nemese odan da sirek.
Скрыть текст
10-07
      Суреттер көрмесінде бір келуші екіншісінен сұрайды:
      – Қалай ойлайсың, мына суретте күннің шығуы бейнеленген бе, әлде батқаны ма?
      – Әрине, батқаны. Мен суретшіні танимын. Ол түс ауғанша ұйықтайды.

10-07
      Suretter körmesınde bır keluşı ekınşısınen sūraidy:
      – Qalai oilaisyñ, myna surette künnıñ şyğuy beinelengen be, älde batqany ma?
      – Ärine, batqany. Men suretşını tanimyn. Ol tüs auğanşa ūiyqtaidy.
Скрыть текст
10-08
      Бір француз журналы үздік әңгімеге байқау жариялайды. Тақырыбы: "Сенің таңың". Басты шарты – әңгіме қысқа болуы қажет.
      Бірінші орынды мына шығарманың авторы алды: "Мен таңертең ерте тұрамын, таңғы ас ішемін және үйге барамын".

10-08
      Bır fransuz jurnaly üzdık äñgımege baiqau jarialaidy. Taqyryby: "Senıñ tañyñ". Basty şarty – äñgıme qysqa boluy qajet.
      Bırınşı oryndy myna şyğarmanyñ avtory aldy: "Men tañerteñ erte tūramyn, tañğy as ışemın jäne üige baramyn".
Скрыть текст
10-09
      Қараушы сотталушыға қарап:
      – Сіздің әйеліңіз кездесуге келді.
      – Қалай? Бұл да үкімге жата ма?

10-09
      Qarauşy sottaluşyğa qarap:
      – Sızdıñ äielıñız kezdesuge keldı.
      – Qalai? Būl da ükımge jata ma?
Скрыть текст
10-10
      – Біздің оқытушымыз өзімен өзі сөйлеседі. Ал сендердікі ше?
      – Ол да, бірақ оны өзі сезбейді. Ол біз оны тыңдап отыр деп ойлайды.

10-10
      – Bızdıñ oqytuşymyz özımen özı söilesedı. Al senderdıkı şe?
      – Ol da, bıraq ony özı sezbeidı. Ol bız ony tyñdap otyr dep oilaidy.
Скрыть текст
10-11
      – Енді мектепке бармаймын! – дейді ата-анасына бір күн оқуға барғаннан кейін балдырған. – Мен жазу да, оқи да білмеймін, ал сөйлеуге маған рұқсат етпейді...

10-11
      – Endı mektepke barmaimyn! – deidı ata-anasyna bır kün oquğa barğannan keiın baldyrğan. – Men jazu da, oqi da bılmeimın, al söileuge mağan rūqsat etpeidı...
Скрыть текст
10-12
      Бар үстелшесі алдында:
      – Білесіз бе, мен жасымда өте сүйкімсіз болдым...
      – Ханым, сіз өте жақсы сақталыпсыз!

10-12
      Bar üstelşesı aldynda:
      – Bılesız be, men jasymda öte süikımsız boldym...
      – Hanym, sız öte jaqsy saqtalypsyz!
Скрыть текст
10-13
      Бойдақ әрқашан үй шаруашылығын өзі істейді, ал үйленгенді әйелі мәжбүр етеді.

10-13
      Boidaq ärqaşan üi şaruaşylyğyn özı ısteidı, al üilengendı äielı mäjbür etedı.
Скрыть текст
10-14
      – Даяшы, өткен жексенбіде сіздерде жаңа сыра болған еді!
      – Сеніңіз, бұл сол сыра.

10-14
      – Daiaşy, ötken jeksenbıde sızderde jaña syra bolğan edı!
      – Senıñız, būl sol syra.
Скрыть текст
10-15
      Фермер мал дәрігерінен кеңес сұрапты.
      – Жылқым бар еді. Кейде жүрісі жақсы, кейде ақсаңдап қалады. Қандай кеңес бересіз?
      – Келесі рет жақсы жүріп тұрған кезінде сатып жіберіңіз.

10-15
      Fermer mal därıgerınen keñes sūrapty.
      – Jylqym bar edı. Keide jürısı jaqsy, keide aqsañdap qalady. Qandai keñes beresız?
      – Kelesı ret jaqsy jürıp tūrğan kezınde satyp jıberıñız.
Скрыть текст
10-16
      Шаштараз, клиентті екі рет жарақаттап алады, жағдайды жұмсарту үшін онымен сөйлесе бастайды:
      – Сіз бұрын бізде болып па едіңіз?
      – Жоқ. Қолымнан соғыста айрылғанмын...

10-16
      Şaştaraz, klienttı ekı ret jaraqattap alady, jağdaidy jūmsartu üşın onymen söilese bastaidy:
      – Sız būryn bızde bolyp pa edıñız?
      – Joq. Qolymnan soğysta airylğanmyn...
Скрыть текст
10-17
      – Даяшы, менің сорпама шыбын түсіп кетіпті! Ауыстырыңыз!
      – Өкінішке орай, сэр, басқа шыбындар жоқ.

10-17
      – Daiaşy, menıñ sorpama şybyn tüsıp ketıptı! Auystyryñyz!
      – Ökınışke orai, ser, basqa şybyndar joq.
Скрыть текст
10-18
      Тұрмыста болған қандай жақсы: бір нәрсе бола қалса, табамен бастан... Ол да жауап қайтару үшін, бір нәрсе дейді...

10-18
      Tūrmysta bolğan qandai jaqsy: bır närse bola qalsa, tabamen bastan... Ol da jauap qaitaru üşın, bır närse deidı...
Скрыть текст
10-19
      Әкесі Воваға:
      – Кеше мен даладан екі мың теңге тауып алдым және оны милицияға апарып бердім. Менің орнымда сен не істер едің? –деді.
      – Мен де өтірік айтар едім.

10-19
      Äkesı Vovağa:
      – Keşe men daladan ekı myñ teñge tauyp aldym jäne ony milisiağa aparyp berdım. Menıñ ornymda sen ne ıster edıñ? –dedı.
      – Men de ötırık aitar edım.
Скрыть текст
10-20
      Бір жігіт қызымен кездескенде (көңілсіз):
      – Тыңдашы, біздің қарым-қатынасымызда бір мәселе туындады.
      – Қандай? (таңқалып, елегізіп, үреймен)
      (Үзіліс)
      – Мен сенің есіміңді ұмытып қалдым.

10-20
      Bır jıgıt qyzymen kezdeskende (köñılsız):
      – Tyñdaşy, bızdıñ qarym-qatynasymyzda bır mäsele tuyndady.
      – Qandai? (tañqalyp, elegızıp, üreimen)
      (Üzılıs)
      – Men senıñ esımıñdı ūmytyp qaldym.
Скрыть текст
10-21
      Емделуші психиатрға өзінде бір кемістік барын сезінетінін айтып шағымданады. Тәптіштеп сұрақ қойғаннан кейін психиатр былай дейді:
      – Алаңдамаңыз әкей, сізде ешқандай кемістік сезімі жоқ. Сіз шынында кемсіз.

10-21
      Emdeluşı psihiatrğa özınde bır kemıstık baryn sezınetının aityp şağymdanady. Täptıştep sūraq qoiğannan keiın psihiatr bylai deidı:
      – Alañdamañyz äkei, sızde eşqandai kemıstık sezımı joq. Sız şynynda kemsız.
Скрыть текст
10-22
      Егде әйел хайуанаттар дүкенінің сатушысына шағымданады:
      – Кеше мен сендерден тотықұс сатып алған болатынмын және оған өте көңілім толған жоқ. Оның сөзбайлығы өрескел.
      – Иә, - дейді сатушы, - ол шамалы ұрысқақ. Есесіне ішпейді және темекі шекпейді.

10-22
      Egde äiel haiuanattar dükenınıñ satuşysyna şağymdanady:
      – Keşe men senderden totyqūs satyp alğan bolatynmyn jäne oğan öte köñılım tolğan joq. Onyñ sözbailyğy öreskel.
      – İä, - deidı satuşy, - ol şamaly ūrysqaq. Esesıne ışpeidı jäne temekı şekpeidı.
Скрыть текст
10-23
      – Арықтағыңыз келе ме? Яғни, былай: сіз қанша ішкіңіз келсе, кез келген көлемде, ішуіңізге болады және күннің қай уақытында күндіз бе, кеште ме, тек бір шартым бар - күніне 10 теңгеге!..

10-23
      – Aryqtağyñyz kele me? İağni, bylai: sız qanşa ışkıñız kelse, kez kelgen kölemde, ışuıñızge bolady jäne künnıñ qai uaqytynda kündız be, keşte me, tek bır şartym bar - künıne 10 teñgege!..
Скрыть текст
10-24
      – Ханым, неге ажырасқыңыз келеді?
      – Менің күйеуіммен жанжалдасатын ешқандай себебім қалған жоқ.

10-24
      – Hanym, nege ajyrasqyñyz keledı?
      – Menıñ küieuımmen janjaldasatyn eşqandai sebebım qalğan joq.
Скрыть текст
10-25
      – Гүл сатып алыңыздар! Жігітім, әйеліңізге гүл сатып алыңыз!
      – Мен бойдақпын!
      – Онда сүйіктіңізге сатып алыңыз!
      – Менің сүйіктім де жоқ!
      – Онда бейғам өміріңіз үшін сатып алыңыз!

10-25
      – Gül satyp alyñyzdar! Jıgıtım, äielıñızge gül satyp alyñyz!
      – Men boidaqpyn!
      – Onda süiıktıñızge satyp alyñyz!
      – Menıñ süiıktım de joq!
      – Onda beiğam ömırıñız üşın satyp alyñyz!
Скрыть текст
10-26
      Психиатрға бір ер кісі келіп айтыпты:
      – Дәрігер! Мені өзімді ұлы көріп артық санайтын сезімнен айықтырғаныңыз үшін сізге рахмет! Сіздің еміңіздің арқасында мен ендігі шексіз де таңғажайып тіпті феноменді қарапайым деп айтса да болатын адамға айналдым!

10-26
      Psihiatrğa bır er kısı kelıp aitypty:
      – Därıger! Menı özımdı ūly körıp artyq sanaityn sezımnen aiyqtyrğanyñyz üşın sızge rahmet! Sızdıñ emıñızdıñ arqasynda men endıgı şeksız de tañğajaiyp tıptı fenomendı qarapaiym dep aitsa da bolatyn adamğa ainaldym!
Скрыть текст
10-27
      Көз көруін тексеруде әскерге шақырылушы тек ең үстінгі қатардағы әріптерді ғана оқи алды. Оның таңданысына қарай дәрігер мынадай шешім шығарды:
      – Жақын аралықтағы ұрысқа жарамды!

10-27
      Köz köruın tekserude äskerge şaqyryluşy tek eñ üstıngı qatardağy ärıpterdı ğana oqi aldy. Onyñ tañdanysyna qarai därıger mynadai şeşım şyğardy:
      – Jaqyn aralyqtağy ūrysqa jaramdy!
Скрыть текст
10-28
      – Қалай қарайсың, оған сеніп құпия айтуға бола ма?
      – Әрине. Бұдан төрт жыл бұрын оның еңбекақысын көтерген болатын, ал ол туралы оның әйелі осы уақытқа шейін білмейді...

10-28
      – Qalai qaraisyñ, oğan senıp qūpia aituğa bola ma?
      – Ärine. Būdan tört jyl būryn onyñ eñbekaqysyn kötergen bolatyn, al ol turaly onyñ äielı osy uaqytqa şeiın bılmeidı...
Скрыть текст
10-29
      Дерматологтың досы одан неге осы мамандықты таңдағанын сұрапты.
      – Ә, үш себепке бола! Біріншіден, менің емделушілерім мені ешқашан да түнгі мезгілде оятпайды. Екіншіден, олар өздерінің дертінен өліп кетпейді. Және үшіншіден, олар сол дерттен ешқашан да жазылып кетпейді.

10-29
      Dermatologtyñ dosy odan nege osy mamandyqty tañdağanyn sūrapty.
      – Ä, üş sebepke bola! Bırınşıden, menıñ emdeluşılerım menı eşqaşan da tüngı mezgılde oiatpaidy. Ekınşıden, olar özderınıñ dertınen ölıp ketpeidı. Jäne üşınşıden, olar sol dertten eşqaşan da jazylyp ketpeidı.
Скрыть текст
10-30
      Бағдарламашы үйіне таң ата келіпті. Әйелі айбарлы күйде сұрапты:
      – Қайда жүрсің?
      – Өй сол көңілдес әйелдің қасында: шарап-марап, өлең, анау-мынау ғо...
      – Оттама, тағы сол түні бойы таң атқанша ғаламторда отырған шығарсың!

10-30
      Bağdarlamaşy üiıne tañ ata kelıptı. Äielı aibarly küide sūrapty:
      – Qaida jürsıñ?
      – Öi sol köñıldes äieldıñ qasynda: şarap-marap, öleñ, anau-mynau ğo...
      – Ottama, tağy sol tünı boiy tañ atqanşa ğalamtorda otyrğan şyğarsyñ!
Скрыть текст
10-31
      – Профессор, менің ұлыма скрипкада ойнауды үйретіңізші.
      – Ол музыканы ести біледі ме?
      – Білесіз бе, мен оны шақырғанда, әдеттегідей, жауап қатады.

10-31
      – Profesor, menıñ ūlyma skripkada oinaudy üiretıñızşı.
      – Ol muzykany esti bıledı me?
      – Bılesız be, men ony şaqyrğanda, ädettegıdei, jauap qatady.
Скрыть текст
10-32
      Хатшы қыз бастығының кабинетіне бір жігітті алып кіріп:
      – Иван Васильевич, мен сіздің кәрі, семіз және сырқат екеніңізге көзін жеткізу үшін сізге өзімнің күйеуімді алып келдім.

10-32
      Hatşy qyz bastyğynyñ kabinetıne bır jıgıttı alyp kırıp:
      – İvan Vasilevich, men sızdıñ kärı, semız jäne syrqat ekenıñızge közın jetkızu üşın sızge özımnıñ küieuımdı alyp keldım.
Скрыть текст
10-33
      Мен әдепті адаммын - ішпеймін, шылым шекпеймін, әуенді, гүлдерді ұнатамын, алимент төлеймін...

10-33
      Men ädeptı adammyn - ışpeimın, şylym şekpeimın, äuendı, gülderdı ūnatamyn, aliment töleimın...
Скрыть текст
10-34
      Генетик ғалымдар буданның жаңа түрін шығарды: алтын балық пен акула. Үш қалауыңды орындайды. Соңғы...

10-34
      Genetik ğalymdar budannyñ jaña türın şyğardy: altyn balyq pen akula. Üş qalauyñdy oryndaidy. Soñğy...
Скрыть текст
10-35
      – Рабинович, біздің қаламызда сізді қоспағанда қанша әйелі көзіне шөп салып жүрген еркек бар екенін білемісіз?
      – Не? Сіз "мені қоспағанда деп" нені меңзеп тұрсыз?
      – Кешіріңіз. Онда айтыңызшы, сізді қосқанда бізде қанша әйелі көзіне шөп салып жүрген еркек бар?

10-35
      – Rabinovich, bızdıñ qalamyzda sızdı qospağanda qanşa äielı közıne şöp salyp jürgen erkek bar ekenın bılemısız?
      – Ne? Sız "menı qospağanda dep" nenı meñzep tūrsyz?
      – Keşırıñız. Onda aityñyzşy, sızdı qosqanda bızde qanşa äielı közıne şöp salyp jürgen erkek bar?
Скрыть текст
10-36
      Мұғалім "Егер мен фирманың директоры болсам..." атты тақырыпқа шығарма жазуды тапсырды. Барлығы ынталанып жазып жатыр, тек Вовочка ғана терезеге қарап отыр.
      – Ал сен неге жазбай отырсың?
      – Хатшымды күтіп отырмын.

10-36
      Mūğalım "Eger men firmanyñ direktory bolsam..." atty taqyrypqa şyğarma jazudy tapsyrdy. Barlyğy yntalanyp jazyp jatyr, tek Vovochka ğana terezege qarap otyr.
      – Al sen nege jazbai otyrsyñ?
      – Hatşymdy kütıp otyrmyn.
Скрыть текст
10-37
      Иван Сидорович өзінің әйелін ауызын ашып алып тыңдайды екен, құлақ жарғағына қысым сырты мен ішінде бірдей болу үшін.

10-37
      İvan Sidorovich özınıñ äielın auyzyn aşyp alyp tyñdaidy eken, qūlaq jarğağyna qysym syrty men ışınde bırdei bolu üşın.
Скрыть текст
10-38
      – Бүгін таңертең сенімен бірге болған қисық аяқты қыз кім?
      – Бұл әлгі сен кеше кешкісін менімен таныстырған түзу аяқты қыз ғой!

10-38
      – Bügın tañerteñ senımen bırge bolğan qisyq aiaqty qyz kım?
      – Būl älgı sen keşe keşkısın menımen tanystyrğan tüzu aiaqty qyz ğoi!
Скрыть текст
10-39
      – Айтшы, Смоленскке жүретін пойыз жүріп кетті ме?
      – Тап осы жаңа ғана...
      – Қай жаққа кетті?

10-39
      – Aitşy, Smolenskke jüretın poiyz jürıp kettı me?
      – Tap osy jaña ğana...
      – Qai jaqqa kettı?
Скрыть текст
10-40
      – Сенің әйелің дүкенге ұзаққа кіріп кетті ме?
      – Білмеймін, бірақ әдетте оның дүкен ішінде қозғалу жылдамдығы сағатына 200 доллар болатын.

10-40
      – Senıñ äielıñ dükenge ūzaqqa kırıp kettı me?
      – Bılmeimın, bıraq ädette onyñ düken ışınde qozğalu jyldamdyğy sağatyna 200 dollar bolatyn.
Скрыть текст
10-41
      – Мен таяуда келіп едім, бұл жерде шомылуға бола ма?
      – Бірақ ұсынбаймын. Өзен толған қолтырауындар.
      – Ал өзеннің теңізге құятын жерінде ше?
      – Онда болады. Ол жерде қолтырауындарды акулалар жеп қояды.

10-41
      – Men taiauda kelıp edım, būl jerde şomyluğa bola ma?
      – Bıraq ūsynbaimyn. Özen tolğan qoltyrauyndar.
      – Al özennıñ teñızge qūiatyn jerınde şe?
      – Onda bolady. Ol jerde qoltyrauyndardy akulalar jep qoiady.
Скрыть текст
10-42
      Сот - сотталушыға:
      – Мен сізді 15 жылға бас бостандығыңыздан айырамын...
      – Анау, камерада теледидар бола ма?
      – Теледидар қарау жазаның міндетті түрде орындалу керек бөлігі болып табылады.

10-42
      Sot - sottaluşyğa:
      – Men sızdı 15 jylğa bas bostandyğyñyzdan aiyramyn...
      – Anau, kamerada teledidar bola ma?
      – Teledidar qarau jazanyñ mındettı türde oryndalu kerek bölıgı bolyp tabylady.
Скрыть текст
10-43
      Студент физикадан емтихан тапсыруда. Қиналып тапсыруда. Профессор оған көтермелеп қолдау үшін сұрапты:
      – Енді маған ең болмағанда судың қандай температурада қайнайтынын айтшы?
      Студент:
      – Профессор, судың қандай температурада қайнайтынын мен білмеймін, бірақ 40 градуста ол араққа айналады.

10-43
      Student fizikadan emtihan tapsyruda. Qinalyp tapsyruda. Profesor oğan kötermelep qoldau üşın sūrapty:
      – Endı mağan eñ bolmağanda sudyñ qandai temperaturada qainaitynyn aitşy?
      Student:
      – Profesor, sudyñ qandai temperaturada qainaitynyn men bılmeimın, bıraq 40 gradusta ol araqqa ainalady.
Скрыть текст
10-44
      Жергілікті жабайы адамдар студентті ұстап алып оны істікке байлап қуыруды бастады. Көсемі айтыпты:
      – Мен қазір бір жаққа барып келемін, ал сендер оны баяу айналдырыңдар.
      Ол бір сағаттан кейін қайтып келсе адамдары әлгі бар күштерін салып тез айналдырып жатып екен. Көсемі сұрапты:
      – Не болып қалды? Мен деген жаймен айналдырыңдар демеп пе едім.
      Адамдары айтыпты:
      – Көсем, біз оны жаймен айналдыра бастасақ болды ол картопты опыра бастайды.

10-44
      Jergılıktı jabaiy adamdar studenttı ūstap alyp ony ıstıkke bailap quyrudy bastady. Kösemı aitypty:
      – Men qazır bır jaqqa baryp kelemın, al sender ony baiau ainaldyryñdar.
      Ol bır sağattan keiın qaityp kelse adamdary älgı bar küşterın salyp tez ainaldyryp jatyp eken. Kösemı sūrapty:
      – Ne bolyp qaldy? Men degen jaimen ainaldyryñdar demep pe edım.
      Adamdary aitypty:
      – Kösem, bız ony jaimen ainaldyra bastasaq boldy ol kartopty opyra bastaidy.
Скрыть текст
10-45
      Мас адам есік коңырауын басады. Есікті әйелі ашады. Ол үндеместен үйге кіріп, есікті жауып, әйеліне теріс бұрылып тұрып:
      – Маған алтыншы қабатқа, - дейді. – Ал сiзге ше?

10-45
      Mas adam esık koñyrauyn basady. Esıktı äielı aşady. Ol ündemesten üige kırıp, esıktı jauyp, äielıne terıs būrylyp tūryp:
      – Mağan altynşy qabatqa, - deidı. – Al sizge şe?
Скрыть текст
10-46
      – Мен өз балама бастығымның атын бергенімді білгенде ол менің айлығымды көбейтті.
      – Ә маған да солай көбейткен, бірақ онда мен өз ұлыма оның ата тегін бермегенім үшін еді.

10-46
      – Men öz balama bastyğymnyñ atyn bergenımdı bılgende ol menıñ ailyğymdy köbeittı.
      – Ä mağan da solai köbeitken, bıraq onda men öz ūlyma onyñ ata tegın bermegenım üşın edı.
Скрыть текст
10-47
      Мұғалім апай Вовочканың әкесіне шағымдануда:
      – Сіздің балаңыз партаға шыбынның суретін салып кетіпті, мен оны өлтіремін деп қолымды сындырып алдым.
      – Бұл түк емес! Ол ваннаға қолтырауынның суретін салып қойыпты, сөйтіп мен салынған сурет есіктен атып шықтым!

10-47
      Mūğalım apai Vovochkanyñ äkesıne şağymdanuda:
      – Sızdıñ balañyz partağa şybynnyñ suretın salyp ketıptı, men ony öltıremın dep qolymdy syndyryp aldym.
      – Būl tük emes! Ol vanağa qoltyrauynnyñ suretın salyp qoiypty, söitıp men salynğan suret esıkten atyp şyqtym!
Скрыть текст
10-48
      Ханым үй иесі өзінің пәтерін жалдап тұрып жатқан қыздан сұрапты:
      – Кейінгі кездері сіздің ағаңыз келуді қойған сияқты ғой. Сіздер не керісіп қалдыңыздар ма?
      – Ол оңбаған өзіне екінші қарындас тауып алыпты.

10-48
      Hanym üi iesı özınıñ päterın jaldap tūryp jatqan qyzdan sūrapty:
      – Keiıngı kezderı sızdıñ ağañyz keludı qoiğan siaqty ğoi. Sızder ne kerısıp qaldyñyzdar ma?
      – Ol oñbağan özıne ekınşı qaryndas tauyp alypty.
Скрыть текст
10-49
      – Плюрализм деген не?
      – Бұл өз пікірің бар болса да сен басқа біреудің бұйрығын орындайтын кезің.

10-49
      – Plüralizm degen ne?
      – Būl öz pıkırıñ bar bolsa da sen basqa bıreudıñ būiryğyn oryndaityn kezıñ.
Скрыть текст
10-50
      – Мен кеше әйеліммен кинода болғам, сосын кенет менің жаныма әдеміше келген бір қыз отырды...
      – Сенің жолың болыпты, бәрі керісінше болуы мүмкін еді ғой.

10-50
      – Men keşe äielımmen kinoda bolğam, sosyn kenet menıñ janyma ädemışe kelgen bır qyz otyrdy...
      – Senıñ jolyñ bolypty, bärı kerısınşe boluy mümkın edı ğoi.
Скрыть текст


Перевод шуток на казахский:
Гульмира Ажмаганбетова, Максат Маликов, Nurdaulet Aspenov
Корректор: Азамат Биназаров


© Татьяна Валяева,  2007–2022,  kaz-tili@yandex.kz
 <<  Выпуск 09 Вернуться к началу Выпуск 11  >>