Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
    Грамматика детям
     Для всей семьи
 Видеокурс
  Разговорник
Фразеологизмы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 06 
 07 
 08 
 09 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 Кирил/Latyn 

С казахским не шутят?

Выпуск 11

Автор идеи, составитель и переводчик текстов
с английского языка на русский: Андрей Краснов

11-01
      Күйеуі әйеліне:
      – Қызымызды тұрмысқа шығаруға асықпайық, қашан лайықты жігіт таппайынша.
      – Несіне күтеміз? Мен саған тұрмысқа шыққанда, лайықтыны іздегенім жоқ қой.

11-01
      Küieuı äielıne:
      – Qyzymyzdy tūrmysqa şyğaruğa asyqpaiyq, qaşan laiyqty jıgıt tappaiynşa.
      – Nesıne kütemız? Men sağan tūrmysqa şyqqanda, laiyqtyny ızdegenım joq qoi.
Скрыть текст
11-02
      Күйеуі әйелімен қоштасып:
      – Қымбаттым, мен жұмыс бабымен кеткенде, өзім жайлы қалай хабар беріп тұрсам? Телефонмен бе, телеграфпен бе әлде факспен бе?
      – Ақша аудару арқылы хабарласқаның ең тиімдісі.

11-02
      Küieuı äielımen qoştasyp:
      – Qymbattym, men jūmys babymen ketkende, özım jaily qalai habar berıp tūrsam? Telefonmen be, telegrafpen be älde fakspen be?
      – Aqşa audaru arqyly habarlasqanyñ eñ tiımdısı.
Скрыть текст
11-03
      Күйеуі таң алдында аянышты мас күйінде үйіне оралады. Әйелі оны есік алдында күтіп алып:
      – Мына күйіңде маған қарауға қалай дәтің барады?!
      – Бәріне көндігуге тура келеді...

11-03
      Küieuı tañ aldynda aianyşty mas küiınde üiıne oralady. Äielı ony esık aldynda kütıp alyp:
      – Myna küiıñde mağan qarauğa qalai dätıñ barady?!
      – Bärıne köndıguge tura keledı...
Скрыть текст
11-04
      Ері жуынатын бөлмеде қырынып, бұрқылдап жүр:
      – Жаңа ұстара сатып алып едім, мүлдем қырмайды!
      Ас бөлмесінен жұбайы:
      – Қызық екен, ол линолеумді жап- жақсы кескен еді!...депті

11-04
      Erı juynatyn bölmede qyrynyp, būrqyldap jür:
      – Jaña ūstara satyp alyp edım, müldem qyrmaidy!
      As bölmesınen jūbaiy:
      – Qyzyq eken, ol linoleumdı jap- jaqsy kesken edı!...deptı
Скрыть текст
11-05
      Париж. Мейрамxана. Ер азамат сұлу қыздың назарын өзіңе аудармақшы:
      – Ханым, мен сізді сүйем, маған телефон номеріңізді беріңізші!
      – Ол телефон анықтамалығында бар,- дейді ол.
      – Бірақ, xаным, мен сіздің тегіңізді білмеймін ғой,-дейді ер азамат.
      – Ол да анықтамалықта бар,- дейді сұлу қыз.

11-05
      Parij. Meiramxana. Er azamat sūlu qyzdyñ nazaryn özıñe audarmaqşy:
      – Hanym, men sızdı süiem, mağan telefon nomerıñızdı berıñızşı!
      – Ol telefon anyqtamalyğynda bar,- deidı ol.
      – Bıraq, xanym, men sızdıñ tegıñızdı bılmeimın ğoi,-deidı er azamat.
      – Ol da anyqtamalyqta bar,- deidı sūlu qyz.
Скрыть текст
11-06
      Екі психиатр әңгімелесіп тұр. Бірі екіншісіне:
      – Мен Роршах тестісін пайдаланамын. Қағаз бетін сия ноқаттарымен айғыздап, аурудан бұл неге ұқсас деп сұраймын. Қанішер қанды көреді, жеңсікқұмар маньяк - әйелді, есалаң - құбыжықты... Қазір маған емделуші - жаңа орыс кіреді, соған қолданып көрейік.
      Дәрігер қағаз бетін ноқаттармен айғыздап, жаңа орысқа көрсетті. Ол қағазға көзінің қиығымен қарап:
      – Жоқ дәрігер, мен соншалықты төлей алмаймын!

11-06
      Ekı psihiatr äñgımelesıp tūr. Bırı ekınşısıne:
      – Men Rorşah testısın paidalanamyn. Qağaz betın sia noqattarymen aiğyzdap, aurudan būl nege ūqsas dep sūraimyn. Qanışer qandy köredı, jeñsıkqūmar mänäk - äieldı, esalañ - qūbyjyqty... Qazır mağan emdeluşı - jaña orys kıredı, soğan qoldanyp köreiık.
      Därıger qağaz betın noqattarmen aiğyzdap, jaña orysqa körsettı. Ol qağazğa közınıñ qiyğymen qarap:
      – Joq därıger, men sonşalyqty tölei almaimyn!
Скрыть текст
11-07
      Күйеуі мен әйелі көліктерін жөндеу шеберханасына итеріп келе жатады. Күйеуі әйеліне:
      – Бізге көлігін сатқан тұрпайы, бір жағынан дұрыс жасаған.
      – Атап айтқанда?
      – Бұл тәшкеге мүлдем бензин шығындалмайды.

11-07
      Küieuı men äielı kölıkterın jöndeu şeberhanasyna iterıp kele jatady. Küieuı äielıne:
      – Bızge kölıgın satqan tūrpaiy, bır jağynan dūrys jasağan.
      – Atap aitqanda?
      – Būl täşkege müldem benzin şyğyndalmaidy.
Скрыть текст
11-08
      Кішкентай баланың туған күніне анасы әдемі ойыншық сыйлайды.
      – Иә, не деу керек? - дейді анасы. - Әкең үйге жалақысын әкелгенде, мен не деуші едім, соны айта ғой.
      – Барлығы осы-ақ па?

11-08
      Kışkentai balanyñ tuğan künıne anasy ädemı oiynşyq syilaidy.
      – İä, ne deu kerek? - deidı anasy. - Äkeñ üige jalaqysyn äkelgende, men ne deuşı edım, sony aita ğoi.
      – Barlyğy osy-aq pa?
Скрыть текст
11-09
      Жұбайына таңнан күйеуі айқайлап жатыр:
      – Валя, мен галстугімді таппай қойдым! Сен шкафтың орнын тағы да ауыстырып қойдың ба?...

11-09
      Jūbaiyna tañnan küieuı aiqailap jatyr:
      – Valä, men galstugımdı tappai qoidym! Sen şkaftyñ ornyn tağy da auystyryp qoidyñ ba?...
Скрыть текст
11-10
      – Даяршы, сіз соңғы рет қай уақытта мына дастархандарды жудыңыз?
      – Сэр, білмеймін, мен мұнда жұмыс істегеніме екі ай ғана болды.

11-10
      – Daiarşy, sız soñğy ret qai uaqytta myna dastarhandardy judyñyz?
      – Ser, bılmeimın, men mūnda jūmys ıstegenıme ekı ai ğana boldy.
Скрыть текст
11-11
      Ер адам алтын балық ұстап алды:
      – Кішігірім зауыт, үй және көлік қалаймын.
      Балық:
      – Жақсы, онда таңда - несиеге ме, әлде лизингке ме?
      Ер адам:
      – Жақсы, таңда – өсімдік майы ма, әлде сары май ма?

11-11
      Er adam altyn balyq ūstap aldy:
      – Kışıgırım zauyt, üi jäne kölık qalaimyn.
      Balyq:
      – Jaqsy, onda tañda - nesiege me, älde liziñke me?
      Er adam:
      – Jaqsy, tañda – ösımdık maiy ma, älde sary mai ma?
Скрыть текст
11-12
      – Қалай, бірнәрсе іліге ме? Әлде жоқ па?
      – Иә , - деп, балықшы көңілсіз жауап берді. - Таяуда біреуі ілігіп еді, оны қайта суға тастадым.
      – Неге? Өте кішкентай болды ма?
      – Шамамен алғанда бойы сіздікімен бірдей. Ол да сіз құсап: іліге ме әлде жоқ па...

11-12
      – Qalai, bırnärse ılıge me? Älde joq pa?
      – İä , - dep, balyqşy köñılsız jauap berdı. - Taiauda bıreuı ılıgıp edı, ony qaita suğa tastadym.
      – Nege? Öte kışkentai boldy ma?
      – Şamamen alğanda boiy sızdıkımen bırdei. Ol da sız qūsap: ılıge me älde joq pa...
Скрыть текст
11-13
      Мал дәрігерлік институтының емтиханында. Емтихан қабылдаушы:
      – Егер жылқы бұғанасын сындырып алса, сіздің алғашқы көмегіңіз?
      Студент:
      – Жгут салып, кетіп жатқан қанды тоқтатамын...
      – Жоқ, дұрыс емес! Біріншіден сіз мұражайға қоңырау шаласыз да , өзіңіздің әлем бойынша жалғыз бұғаналы жылқыны тапқандығыңыз туралы хабарлайсыз!

      Mal därıgerlık institutynyñ emtihanynda. Emtihan qabyldauşy:
      – Eger jylqy būğanasyn syndyryp alsa, sızdıñ alğaşqy kömegıñız?
      Student:
      – Jgut salyp, ketıp jatqan qandy toqtatamyn...
      – Joq, dūrys emes! Bırınşıden sız mūrajaiğa qoñyrau şalasyz da , özıñızdıñ älem boiynşa jalğyz būğanaly jylqyny tapqandyğyñyz turaly habarlaisyz!
Скрыть текст
11-14
      Үш жігіт әңгімелесіп тұр.
      Біріншісі:
      – Өмір ұрықтанған кезде басталады.
      Екіншісі:
      – Жоқ, туған кезде.
      Үшіншісі:
      – Меніңше, әйелің балаларды алып, қала сыртындағы саяжайға кеткенде.

11-14
      Üş jıgıt äñgımelesıp tūr.
      Bırınşısı:
      – Ömır ūryqtanğan kezde bastalady.
      Ekınşısı:
      – Joq, tuğan kezde.
      Üşınşısı:
      – Menıñşe, äielıñ balalardy alyp, qala syrtyndağy saiajaiğa ketkende.
Скрыть текст
11-15
      – Бүгін күйеуімді хайуанаттар бағына апардым.
      – Қалай екен?
      – Алмады...
      – Сен оны тағы да, маймылдарға апармақ болдың ба?
      – Жоқ, енді бұғыларға...

11-15
      – Bügın küieuımdı haiuanattar bağyna apardym.
      – Qalai eken?
      – Almady...
      – Sen ony tağy da, maimyldarğa aparmaq boldyñ ba?
      – Joq, endı būğylarğa...
Скрыть текст
11-16
      Бір дос екіншісіне:
      – Мен қашан келсем, сен түскі ас дайындап, ыдыс жуып жатасың. Бұл не әуесқойлық па?
      – Қайдағы әуесқойлық! Бұл әдеттегіше өзін - өзі сақтау.

11-16
      Bır dos ekınşısıne:
      – Men qaşan kelsem, sen tüskı as daiyndap, ydys juyp jatasyñ. Būl ne äuesqoilyq pa?
      – Qaidağy äuesqoilyq! Būl ädettegışe özın - özı saqtau.
Скрыть текст
11-17
      Үн қағаздағы хабарландыру:
      "Арзан бағамен балық аулайтын жабдықтарды, балықшының киімін, шатыр мен моторлы қайық сатамын. Байланыс нөмірі - 88 - 77 - 66. Егер, қоңырауды ер адам көтерсе, нөмірден қателесіппін дерсіз..."

11-17
      Ün qağazdağy habarlandyru:
      "Arzan bağamen balyq aulaityn jabdyqtardy, balyqşynyñ kiımın, şatyr men motorly qaiyq satamyn. Bailanys nömırı - 88 - 77 - 66. Eger, qoñyraudy er adam köterse, nömırden qatelesıppın dersız..."
Скрыть текст
11-18
      Аңдарды үйретуші қызығып, екіншісінен:
      – Сен өмір бойы тышқандарды жаттықтырып, енді пілдерді жаттықтыруға ауысыпсың ғой?
      – Не істейін достым, егде тартып барамыз ғой. Көзім де онша көрмейді...

11-18
      Añdardy üiretuşı qyzyğyp, ekınşısınen:
      – Sen ömır boiy tyşqandardy jattyqtyryp, endı pılderdı jattyqtyruğa auysypsyñ ğoi?
      – Ne ısteiın dostym, egde tartyp baramyz ğoi. Közım de onşa körmeidı...
Скрыть текст
11-19
      Бір дос екіншісінен:
      – Вася, егер бәрін кешіре алатын, жақсы ас дайындай білетін, мейірімді бола білетін әйел кездессе не айтар едің?
      – Амансың ба, ана...

11-19
      Bır dos ekınşısınen:
      – Vasä, eger bärın keşıre alatyn, jaqsy as daiyndai bıletın, meiırımdı bola bıletın äiel kezdesse ne aitar edıñ?
      – Amansyñ ba, ana...
Скрыть текст
11-20
      Әкесі ас бөлмеде ыдыс аяқ жуып жатыр, ал әйелі теледидар көріп отыр. Ұлы әкесінен:
      – Әке, екі әйел алушы деген кім?
      – Ол менен екі есе артық ыдыс жуатын адам...

11-20
      Äkesı as bölmede ydys aiaq juyp jatyr, al äielı teledidar körıp otyr. Ūly äkesınen:
      – Äke, ekı äiel aluşy degen kım?
      – Ol menen ekı ese artyq ydys juatyn adam...
Скрыть текст
11-21
      Бір құрбы екіншісіне:
      – Ақымақтарды жұмыс жақсы көреді, дейді!
      – Бәрі өтірік! Менікі үш жыл болды жұмыс таба алмай жүргеніне...

11-21
      Bır qūrby ekınşısıne:
      – Aqymaqtardy jūmys jaqsy köredı, deidı!
      – Bärı ötırık! Menıkı üş jyl boldy jūmys taba almai jürgenıne...
Скрыть текст
11-22
      Олар ұзақ және бақытты өмір сүрді. Үйленерден бұрын...

11-22
      Olar ūzaq jäne baqytty ömır sürdı. Üilenerden būryn...
Скрыть текст
11-23
      Өзенмен қайық жүзіп келеді. Онда чукча мен оның әйелі отыр. Әйелі ағысқа қарсы есіп келеді, ал чукча темекі тартып отыр. Өзен жағасынан оларға:
      – Эй, қайда жүзіп барасың?
      – Әйелімді перзентханаға апара жатырмын.

11-23
      Özenmen qaiyq jüzıp keledı. Onda chukcha men onyñ äielı otyr. Äielı ağysqa qarsy esıp keledı, al chukcha temekı tartyp otyr. Özen jağasynan olarğa:
      – Ei, qaida jüzıp barasyñ?
      – Äielımdı perzenthanağa apara jatyrmyn.
Скрыть текст
11-24
      Бір дос екіншісіне қоңырау шалды.
      – Петя, балық аулауға барамыз ба?
      – Жоқ, бармаймыз.
      – Неге?
      – Маған әйелім үйде ішуге рұқсат берді...

11-24
      Bır dos ekınşısıne qoñyrau şaldy.
      – Petä, balyq aulauğa baramyz ba?
      – Joq, barmaimyz.
      – Nege?
      – Mağan äielım üide ışuge rūqsat berdı...
Скрыть текст
11-25
      – Әке, мас адамды мас емес адамнан қалай айыруға болады?
      – Мысалға ана жерде екі ағай тұр? Ал мас адамға ол төртеу болып көрінеді.
      – Әке, ол жерде бір ағай ғана тұр ғой...

11-25
      – Äke, mas adamdy mas emes adamnan qalai aiyruğa bolady?
      – Mysalğa ana jerde ekı ağai tūr? Al mas adamğa ol törteu bolyp körınedı.
      – Äke, ol jerde bır ağai ğana tūr ğoi...
Скрыть текст
11-26
      Сот - әйелге:
      – Сізге айырылысуға арыз беруге түрткі болған себепті айтыңыз.
      – Түсінемісіз, менің күйеуім екі түрлі өмір сүреді, және олардың ешқайсысы да маған ұнамайды.

11-26
      Sot - äielge:
      – Sızge aiyrylysuğa aryz beruge türtkı bolğan sebeptı aityñyz.
      – Tüsınemısız, menıñ küieuım ekı türlı ömır süredı, jäne olardyñ eşqaisysy da mağan ūnamaidy.
Скрыть текст
11-27
      Күздің аяқ жағы. Сыраханаға алба-жұлбасы шыққан маскүнем кіріп келіп бас жазу үшін бір рөмке талап етіпті.
      Сатушы әйел:
      – Басыңды жазғанша оданда өзіңе жаңа бәтеңке сатып алмаймысың.
      – Тасташы соны! Денсаулығым, қымбатырақ.

11-27
      Küzdıñ aiaq jağy. Syrahanağa alba-jūlbasy şyqqan maskünem kırıp kelıp bas jazu üşın bır römke talap etıptı.
      Satuşy äiel:
      – Basyñdy jazğanşa odanda özıñe jaña bäteñke satyp almaimysyñ.
      – Tastaşy sony! Densaulyğym, qymbatyraq.
Скрыть текст
11-28
      Көлік жөндеу орталығына бір ханым келіпті. Шебер көлікті қарап шығып былай депті:
      – Ханым! Сіздің көлігіңізде бір ақау бар.
      – Қандай?
      – Тоқтар қысқаша тұйықталып қалыпты.
      – Енді не, қысқа болса ұзартыңыз да!

11-28
      Kölık jöndeu ortalyğyna bır hanym kelıptı. Şeber kölıktı qarap şyğyp bylai deptı:
      – Hanym! Sızdıñ kölıgıñızde bır aqau bar.
      – Qandai?
      – Toqtar qysqaşa tūiyqtalyp qalypty.
      – Endı ne, qysqa bolsa ūzartyñyz da!
Скрыть текст
11-29
      Жолға шығып бара жатқан автобустың артынан бір әйелі жүгіріп айқайлап барады:
      – Автобусты тоқтата тұрыңдар! Жұмысыма кешігіп барамын!
      Жолаушылар оны аяп кетіп жүргізушіден тоқтай тұруын өтінді. Әлгі әйел автобусқа мініп, ентігін басып дем алып, былай депті:
      – Не болса да, үлгердім-ау ақыры...Ал енді, жолаушы азаматтар, билеттеріңді көрсете беріңіздер...

11-29
      Jolğa şyğyp bara jatqan avtobustyñ artynan bır äielı jügırıp aiqailap barady:
      – Avtobusty toqtata tūryñdar! Jūmysyma keşıgıp baramyn!
      Jolauşylar ony aiap ketıp jürgızuşıden toqtai tūruyn ötındı. Älgı äiel avtobusqa mınıp, entıgın basyp dem alyp, bylai deptı:
      – Ne bolsa da, ülgerdım-au aqyry...Al endı, jolauşy azamattar, biletterıñdı körsete berıñızder...
Скрыть текст
11-30
      Мерзімін өтеп жатқан күйеуімен кездескеннен соң әйелі түрме басшысына барып одан оның күйеуіне жеңілірек жұмыс беруін сұрапты.
      – Бізде, құрметтім, әлі ешкім де қағаз қалташаларды жабыстырып зорыққан емес.
      – Иә, әрине. Бірақ күйеуім түнде туннель дей ме, бірдеңе қазып жүргенін айтқан...

11-30
      Merzımın ötep jatqan küieuımen kezdeskennen soñ äielı türme basşysyna baryp odan onyñ küieuıne jeñılırek jūmys beruın sūrapty.
      – Bızde, qūrmettım, älı eşkım de qağaz qaltaşalardy jabystyryp zoryqqan emes.
      – İä, ärine. Bıraq küieuım tünde tunel dei me, bırdeñe qazyp jürgenın aitqan...
Скрыть текст
11-31
      – Сенесіз бе, доктор, түнде мен түсімде бұқа болып кетіп бір үйме шөпті жеп қойыппын.
      – Одан не болыпты? Адамның түсіне небір заттар кірмей ме.
      – Бірақ енді маған түсіндіріңізші, менің сабаннан жасалған матрасым қайда жоғалып кетті?

11-31
      – Senesız be, doktor, tünde men tüsımde būqa bolyp ketıp bır üime şöptı jep qoiyppyn.
      – Odan ne bolypty? Adamnyñ tüsıne nebır zattar kırmei me.
      – Bıraq endı mağan tüsındırıñızşı, menıñ sabannan jasalğan matrasym qaida joğalyp kettı?
Скрыть текст
11-32
      – Дәрігер мен шұжықтарды жақсы көретінім үшін, көршілерім маған есіңнен алжасқансың дейді.
      – Қайдағы бір далбаса ғой, менде шұжықтарды жақсы көремін.
      – О-о, онда кеттік біздікіне, мен сізге өзімнің коллекциямды көрсетейін.

11-32
      – Därıger men şūjyqtardy jaqsy köretınım üşın, körşılerım mağan esıñnen aljasqansyñ deidı.
      – Qaidağy bır dalbasa ğoi, mende şūjyqtardy jaqsy köremın.
      – O-o, onda kettık bızdıkıne, men sızge özımnıñ koleksiamdy körseteiın.
Скрыть текст
11-33
      Америкалық Лондонға келіпті, жолнұсқаушы жалдап қаланың сәулет құрылыстарымен танысып жүр екен. Бірталай жүрген соң ол жалығып кетіп айтыпты:
      – Тыңдаңызшы, не мұнда сіздерде барлығы осындай кішкентай? Айталық міне мынау ғимарат бізде Америкада жиырма есе үлкен болатын еді...
      – Әрине, бұның түсіндіретіні жоқ. Бұл жындыхана ғой.

11-33
      Amerikalyq Londonğa kelıptı, jolnūsqauşy jaldap qalanyñ säulet qūrylystarymen tanysyp jür eken. Bırtalai jürgen soñ ol jalyğyp ketıp aitypty:
      – Tyñdañyzşy, ne mūnda sızderde barlyğy osyndai kışkentai? Aitalyq mıne mynau ğimarat bızde Amerikada jiyrma ese ülken bolatyn edı...
      – Ärine, būnyñ tüsındıretını joq. Būl jyndyhana ğoi.
Скрыть текст
11-34
      Екі дос әңгімелесіп жатыр. Біреуі:
      – Мына қарсы тұрған үйдің үшінші қабатындағы анау бір терезені көріп тұрсың ба?
      – Иә, көріп тұрмын.
      – Былтыр мен онда күн сайын мың сүйіс ауамен жіберетінмін, ал биыл мен әр ай сайын онда мың рубльдан жіберіп тұруға мәжбүрмін. Бақыт сондай баянсыз...

11-34
      Ekı dos äñgımelesıp jatyr. Bıreuı:
      – Myna qarsy tūrğan üidıñ üşınşı qabatyndağy anau bır terezenı körıp tūrsyñ ba?
      – İä, körıp tūrmyn.
      – Byltyr men onda kün saiyn myñ süiıs auamen jıberetınmın, al biyl men är ai saiyn onda myñ rübldan jıberıp tūruğa mäjbürmın. Baqyt sondai baiansyz...
Скрыть текст
11-35
      Дәрігерге бір ағамыз келіп айтады екен:
      – Білесің бе, менің бір мәселем бар еді. Мен ұйықтағанда қорылдаймын. Енді бар ғой, өте қатты қорылдаймын.
      – Енді не болыпты, бұл сізге кедергі келтіре ме?
      – Өй жоқ...
      – Ал сіздің әйеліңізге ше?
      – Мен үйленбегенмін.
      – Онда сіздің көршілеріңізге?
      – Менің көршілерім жоқ.
      – Енді? Басқа не сонда?
      – Жәй мені осы үшін бес жұмыстан бес рет шығарып тастаған...

11-35
      Därıgerge bır ağamyz kelıp aitady eken:
      – Bılesıñ be, menıñ bır mäselem bar edı. Men ūiyqtağanda qoryldaimyn. Endı bar ğoi, öte qatty qoryldaimyn.
      – Endı ne bolypty, būl sızge kedergı keltıre me?
      – Öi joq...
      – Al sızdıñ äielıñızge şe?
      – Men üilenbegenmın.
      – Onda sızdıñ körşılerıñızge?
      – Menıñ körşılerım joq.
      – Endı? Basqa ne sonda?
      – Jäi menı osy üşın bes jūmystan bes ret şyğaryp tastağan...
Скрыть текст
11-36
      Екі Америкалық Ресейдің шет аймақтық қалашығына келген екен. Жалғыз мейрамханаға отырып жергілікті ірімшікпен омлетке тапсырыс беріпті. Таңғы астан кейін оларға есепті беріпті. Есеп америкалыққа тым қымбат шыққан секіліді көрінеді, сосын ол қожайыннан сұрапты:
      – Сіздерде не, жұмыртқа мен ірімшік сиректер қатарына жата ма?
      – Әсте олай емес, сиректер қатарына жататындар - америкалықтар!

11-36
      Ekı Amerikalyq Reseidıñ şet aimaqtyq qalaşyğyna kelgen eken. Jalğyz meiramhanağa otyryp jergılıktı ırımşıkpen omletke tapsyrys berıptı. Tañğy astan keiın olarğa eseptı berıptı. Esep amerikalyqqa tym qymbat şyqqan sekılıdı körınedı, sosyn ol qojaiynnan sūrapty:
      – Sızderde ne, jūmyrtqa men ırımşık sirekter qataryna jata ma?
      – Äste olai emes, sirekter qataryna jatatyndar - amerikalyqtar!
Скрыть текст
11-37
      Бір бала мектептен келіпті. Әкесі одан сұрапты:
      – Ал балам, мектепте жағдайың қалай?
      – Мен екіліктің әкесімен сөйлеспеймін.

11-37
      Bır bala mektepten kelıptı. Äkesı odan sūrapty:
      – Al balam, mektepte jağdaiyñ qalai?
      – Men ekılıktıñ äkesımen söilespeimın.
Скрыть текст
11-38
      – Айтыңызшы, сізді осылай күн сайын ішіп алып мас болуға не мәжбүр етеді?
      – Ештеңе де мәжбүрлемейді, мен өзім еріктімін.

11-38
      – Aityñyzşy, sızdı osylai kün saiyn ışıp alyp mas boluğa ne mäjbür etedı?
      – Eşteñe de mäjbürlemeidı, men özım erıktımın.
Скрыть текст
11-39
      Мас біреу үйіне түнгі үште келіпті. Әйелі:
      – Сен не, әбден қуайын дегенсің бе, сағатты қара, нешеде келіп тұрсың!
      – Кім айтты саған мен қайтты деп? Мен тек гитараны алып кетуге келдім.

11-39
      Mas bıreu üiıne tüngı üşte kelıptı. Äielı:
      – Sen ne, äbden quaiyn degensıñ be, sağatty qara, neşede kelıp tūrsyñ!
      – Kım aitty sağan men qaitty dep? Men tek gitarany alyp ketuge keldım.
Скрыть текст
11-40
      Екі адам әңгімелесіп тұр.
      – Болды, достым! Мен әйеліммен ажырасамын. Ол менімен сөйлеспегеніне жарты жыл болды міне.
      – Сен не есіңнен алжастың ба?! Сен осындай ыңғайлы әйелді тағы қайдан табасың?

11-40
      Ekı adam äñgımelesıp tūr.
      – Boldy, dostym! Men äielımmen ajyrasamyn. Ol menımen söilespegenıne jarty jyl boldy mıne.
      – Sen ne esıñnen aljastyñ ba?! Sen osyndai yñğaily äieldı tağy qaidan tabasyñ?
Скрыть текст
11-41
      Студент саясаттану эмтиханында бірде бір сұраққа жауап бере алмады. Шыдамы әбден таусылған профессор студенттің оқу үлгеріміне нұсқау келтірмеу үшін, қабырғада ілулі тұрған Карл Маркстің портретін көрсетіп:
      – Жігітім, ең құрыса мына адамның кім екенін білесің бе? - деп сұрайды. Студент портретке ұзақ қарап, маңдайын тыржитып, сонан соң сенімсіз түрде:
      – Король қарға ма?

11-41
      Student saiasattanu emtihanynda bırde bır sūraqqa jauap bere almady. Şydamy äbden tausylğan profesor studenttıñ oqu ülgerımıne nūsqau keltırmeu üşın, qabyrğada ılulı tūrğan Karl Markstıñ portretın körsetıp:
      – Jıgıtım, eñ qūrysa myna adamnyñ kım ekenın bılesıñ be? - dep sūraidy. Student portretke ūzaq qarap, mañdaiyn tyrjityp, sonan soñ senımsız türde:
      – Koröl qarğa ma?
Скрыть текст
11-42
      Психиатрда.
      – Дәрігер, кеше мен тағы да жалаңаш, жалғыз нәскимен көшеде жүгірдім. Маған сондай ұят болды...
      – Солай, солай... Бірақ бұл жағдай бұрында да болды ғой?
      – Иә, жиі.
      – Бірақ ұят болған жоқ қой?
      – Жоқ, ешқашан.
      – Құттықтаймын, көгершінім! Яғни, біздің сеанстарымыз сізге көмектесуде!
      – Жоқ, дәрігер, тек қана бір нәскиім жыртық болды.

11-42
      Psihiatrda.
      – Därıger, keşe men tağy da jalañaş, jalğyz näskimen köşede jügırdım. Mağan sondai ūiat boldy...
      – Solai, solai... Bıraq būl jağdai būrynda da boldy ğoi?
      – İä, jiı.
      – Bıraq ūiat bolğan joq qoi?
      – Joq, eşqaşan.
      – Qūttyqtaimyn, kögerşınım! İağni, bızdıñ seanstarymyz sızge kömektesude!
      – Joq, därıger, tek qana bır näskiım jyrtyq boldy.
Скрыть текст
11-43
      Тергеуші:
      – Сіз мына пышақты танып тұрсыз ба?
      – Әрине.
      – Демек, танисыз ғой!!!
      – Енді сіз оны маған үш апта қатарынан күн сайын көрсетсеңіз танымай қайтейін!

11-43
      Tergeuşı:
      – Sız myna pyşaqty tanyp tūrsyz ba?
      – Ärine.
      – Demek, tanisyz ğoi!!!
      – Endı sız ony mağan üş apta qatarynan kün saiyn körsetseñız tanymai qaiteiın!
Скрыть текст
11-44
      Зоологияның оқытушысы оқушыларды былай деп сендіруде:
      – Балалар, есте сақтаңдар, жануарларды сүюге болмайды! Бұл әртүрлі ауруларға соқтыруы мүмкін. Кім осыған мысал келтіре алады?
      – Мен, деп айтты оқушылардың бірі, - Менің апам әрдайым біздің мысықты сүйетін.
      – Сосын апаңа не болды?
      – Мұнда апамның не қатысы бар?! Мысық есінен алжасып кетті!

11-44
      Zoologianyñ oqytuşysy oquşylardy bylai dep sendırude:
      – Balalar, este saqtañdar, januarlardy süiuge bolmaidy! Būl ärtürlı aurularğa soqtyruy mümkın. Kım osyğan mysal keltıre alady?
      – Men, dep aitty oquşylardyñ bırı, - Menıñ apam ärdaiym bızdıñ mysyqty süietın.
      – Sosyn apaña ne boldy?
      – Mūnda apamnyñ ne qatysy bar?! Mysyq esınen aljasyp kettı!
Скрыть текст
11-45
      – Сен жақында алтын үйлену тойыңды тойлайды деп естідім! Әйеліңе не сыйламақ ойың бар?
      – Оны күміс тойға Конгоға демалуға алып барғаным есімде. Мүмкін елу жылдыққа сонда барып оны қайта алып келетін шығармын...

11-45
      – Sen jaqynda altyn üilenu toiyñdy toilaidy dep estıdım! Äielıñe ne syilamaq oiyñ bar?
      – Ony kümıs toiğa Kongoğa demaluğa alyp barğanym esımde. Mümkın elu jyldyqqa sonda baryp ony qaita alyp keletın şyğarmyn...
Скрыть текст
11-46
      Мейрамхана. Клиент даяшыға:
      – Маған бір шыны аяқ кофе бола ма?
      Даяршы оған ілтипатпен қарап, ойлана жауап берді:
      – Кім білсін, саған кофе болама, болмайтынын?

11-46
      Meiramhana. Klient daiaşyğa:
      – Mağan bır şyny aiaq kofe bola ma?
      Daiarşy oğan ıltipatpen qarap, oilana jauap berdı:
      – Kım bılsın, sağan kofe bolama, bolmaitynyn?
Скрыть текст
11-47
      Қызметкер өзінің бастығына:
      – Мен мұнда сізге жарты ақыға жұмыс істеймін және сондықтан өтінемін сізде маған жарты дауысыңызбен айқайлаңыз!

11-47
      Qyzmetker özınıñ bastyğyna:
      – Men mūnda sızge jarty aqyğa jūmys ısteimın jäne sondyqtan ötınemın sızde mağan jarty dauysyñyzben aiqailañyz!
Скрыть текст
11-48
      Теледидардан қызықтың неше түрін көрсетеді, тіпті дұрыстап өмір сүруге уақыт жоқ!

11-48
      Teledidardan qyzyqtyñ neşe türın körsetedı, tıptı dūrystap ömır süruge uaqyt joq!
Скрыть текст
11-49
      Баласы әкесінен сұрап жатыр:
      – Әке, филиал деген не?
      – Балам, сенің горшогің бар ма?
      – Иә, бар.
      – Міне сол сенің горшогің біздің унитаздың филиалы.

11-49
      Balasy äkesınen sūrap jatyr:
      – Äke, filial degen ne?
      – Balam, senıñ gorşogıñ bar ma?
      – İä, bar.
      – Mıne sol senıñ gorşogıñ bızdıñ unitazdyñ filialy.
Скрыть текст
11-50
      Сәулетті вилланың қожайындары қалаға кетіп бара жатып дуалға "Абайлаңыздар, ӨТЕ қабаған ит!" деген тақташа іліп кетеді екен. Бірнеше күннен кейін қайтып келсе, вилланы тонап қақпаға жазба қалдырып кеткен екен: "Неге күшікке жала жабасыңдар?"

11-50
      Säulettı vilanyñ qojaiyndary qalağa ketıp bara jatyp dualğa "Abailañyzdar, ÖTE qabağan it!" degen taqtaşa ılıp ketedı eken. Bırneşe künnen keiın qaityp kelse, vilany tonap qaqpağa jazba qaldyryp ketken eken: "Nege küşıkke jala jabasyñdar?"
Скрыть текст


Перевод шуток на казахский:
Гульнар Абдраимова, Nurdaulet Aspenov
Корректор: Құралай Бекенова


© Татьяна Валяева,  2007–2022,  kaz-tili@yandex.kz
 <<  Выпуск 10 Вернуться к началу Выпуск 12  >>