Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Махаббатым

 

Махаббатым

1-шумақ:
Мойныңда сенің
Күмістен алқа,
Толқынды жаға,
Екеуміз ғана.
Сырымыз бітпей
Жалғасты таңға,
Жағымды жанға
Менде арман бар ма?

2-шумақ:
Ән салып құстар
Шулаған бақта,
Таң атқан шақта
Қасымдасың.
Қоштасып ұзақ,
Кетуге қимай,
Кеудеме сыймай,
Махаббатым.

3-шумақ:
Ғашықпын саған, еркем!
Нәзіксің неткен, көркем!
Сағынам сені, еркем!
Өзіңнен жауап күтем...
Қоштасып ұзақ,
Кетуге қимай,
Кеудеме сыймай,
Махаббатым.


Cлушать песню:Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Мойныңда сенің - На твоей шее
мойын – шея
мойн+ың+да – на твоей шее («ың» - притяжательные окончания 2-го лица, «да» - местный падеж)
сенің - твой, твоя

Күмістен алқа, - Колье из серебра,
күміс – серебро
күміс+тен – из серебра («тен» - исходный падеж)
алқа – колье

Толқынды жаға. - Волнистый берег,
толқын – волна
толқынды – волнистый
жаға – берег

Екеуміз ғана. - Только мы вдвоём.
екеу – двое
екеу+міз – мы вдвоём
ғана – только

Сырымыз бітпей - Наши секреты, не кончаясь,
сыр – тайна, секрет
сыр+ымыз – наши секреты («ымыз» - притяжательные окончания 1-го лица множественного числа)
біту – заканчиваться
біт+пе+й – не заканчиваясь

Жалғасты таңға, - Продолжились до утра.
жалғасу – продолжаться
жалғас+ты – продолжились
таң – утро
таң+ға – до утра («ға» - дательно-направительный падеж)

Жағымды жанға - Для довольной души
жағымды – приятный, позитивный
жан – душа
жан+ға – к душе

Менде арман бар ма? - Есть ли у меня (ещё) мечты?
мен – я
мен+де – у меня («де» - окончание местного падежа)
арман – места (мечты)
бар – есть
ма? – вопросительная частица

2-й куплет:

Ән салып құстар - Поют птицы
ән – песня
ән салу – петь
ән салып – напевая («ып» - суффикс деепричастия)
құс – птица
құс+тар – птицы («тар» - окончание множественного числа)

Шулаған бақта, - В шумном саду,
шулау – шуметь
шула+ған – расшумевшийся («ған» - суффикс причастия прошедшего времени)
бақ – сад
бақ+та – в саду («та» - окончание местного падежа)

Таң атқан шақта - Когда приходит рассвет,
таң ату – рассветать
шақ – время, пора
таң ат+қан шақ+та – в то время, когда рассветает

Қасымдасың. - Ты рядом со мной.
қас+ы – находящийся около
қас+ым+да+сың – ты рядом со мной («ым» - притяжательные окончания 1-го лица, «да» - местный падеж, «сың» - личное окончание 2-го лица)

Қоштасып ұзақ, - Долго прощаясь,
қоштасу – прощаться
қоштас+ып – прощаясь
ұзақ – долго

Кетуге қимай, - Не желая уходить,
кету – уходить
кету+ге – чтобы уходить
қимау – жалеть
кетуге қимау – жалеть чтобы уходить (или не желать уходить)
қима+й – жалея

Кеудеме сыймай, - Не вмещается в моей груди
кеуде – грудь
кеуде+м+е – к моей груди («м» - притяжательное окончание 1-го лица, «е» - дательно-направительный падеж)
сыю – вмещаться (основа глагола «сый»)
сый+ма+й – не вмещаясь

Махаббатым. - Моя любовь.
махаббат – любовь
махаббат+ым – моя любовь («ым» - притяжательное окончание 1-го лица)

3-й куплет:
Ғашықпын саған, еркем! - Я влюблен в тебя, моя милая!
ғашық – влюблённый
ғашық+пын – я влюблённый («пын» - личное окончание 1-го лица)
саған – в тебя
ерке – баловень, неженка
ерке+м – моя неженка, моя милая

Нәзіксің неткен, көркем! - Какая ты нежная, красивая!
нәзік – нежный
нәзік+сің – ты нежная («сің» - личное окончание 2-го лица)
неткен – какой, что за
көркем – красивый

Сағынам сені, еркем! - Скучаю по тебе, моя милая!
сағыну – скучать
сағын+а+м = сағын+а+мын – я скучаю («а» - суффикс переходного времени, «мын» - личное окончание 1-го лица)
сені – по тебе

Өзіңнен жауап күтем... - Я жду от тебя ответа.
өзің – ты сам, ты сама
өзің+нен – от тебя самой
жауап – ответ
күту – ждать
күт+е+м = күт+е+мін – я жду («е» - суффикс переходного времени, «мін» - личное окончание 1-го лица)© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Әсем ән Вернуться к началу Бойы бұлғаң  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга