Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Жаным-ау, сен
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Жаңа жыл

 

Жаңа жыл

1-шумақ:
Шомылып ақ қарға,
Мақтадай жатқанда,
Асыр салып ойнап жүргенбіз.
Бір бақыт тапқанда,
Самғайды ақпанда,
Бақытты өмір сүргенбіз.

Арманың барда,
Бақытың алда,
Шаттықпен өткізші өмірді.
Айтарым енді,
Жаңа жыл келді,
Көтеріп жүрейік көңілді!

Қайырмасы:
Жаңа жыл келді қайта,
Жаңа жыл әнін айта,
Мұңайып қалма, байқа
Өткінші бәрі.
Жаңа жыл ай мен күнде,
Жаңа жыл күн мен түнде,
Шырқасын енді бірге
Жаңа жыл әні.

2-шумақ:
Бір шаттық сезгеннен
Көрдің ғой көзбенен
Әппақ қар жерге түскенді.
Мән беріп бір саған,
Сәнденіп шыршалар,
Жаңа жыл келді, қыс келді.

Жаңа жыл келді міне,
Шырқайық енді бірге.
Көрмейсің, көріктім-ай,
Дәл мұндай жолды күнде.
Қосайын әнге бүгін
Көзіңнің мөлдірін де.
Жаңа жыл шаттық әнін
Арнаймын енді кімге.

Қайырмасы:
Жаңа жыл келді қайта,
Жаңа жыл әнін айта,
Мұңайып қалма, байқа
Өткінші бәрі.
Жаңа жыл ай мен күнде,
Жаңа жыл күн мен түнде,
Шырқасын енді бірге
Жаңа жыл әні.


Cлушать песню:Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Шомылып ақ қарға, – Купаясь в белом снегу,
шомылу – купаться
шомыл+ып – купаясь («ып» – образует деепричастие)
ақ – белый
қар – снег
қар+ға – в снегу («ға» – дательно-направительный падеж)

Мақтадай шатқанда, – Когда он как хлопок лежит,
мақта – хлопок
мақта+дай – как хлопок («дай» – образует прилагательное подобия)
жату – лежать
жат+қан+да – когда он лежит («қан» – суффикс причастия, «да» – местный падеж, вместе «қан+да» – означают «когда происходит действие»)

Асыр салып ойнап жүргенбіз. – Мы весело играли.
асыр – гуляние
асыр салып ойнау – весело играть
асыр салып ойна+п жүру – весело играть (глагол «жүру» образует продолжительное время)
Асыр салып ойнап жүр+ген+біз – мы весело играли («ген» – образует прошедшее время, «біз» – личное окончание 1-го лица, множественного числа)

Бір бақыт тапқанда, – Когда находили некое счастье
бір – один, некоторый
бақыт – счастье
табу – искать
тап+қан+да – когда находили

Самғаймыз ақпанда, – Взмываем в феврале,
самғау – взмывать
самға+й+мыз – мы взмываем («й» – суффикс переходного времени, «мыз» – личное окончание 1-го лица, мн.числа)
ақпан – февраль
ақпан+да – в феврале («да» – местный падеж)

Бақытты өмір сүргенбіз. – Мы проживали счастливую жизнь.
бақытты – счастливый
өмір – жизнь
өмір сүру – жить
өмір сүр+ген+біз – жили

Арманың барда, – Пока есть у тебя мечта
арман – мечта
арман+ың – твоя мечта («ің» – притяжательное окончание 2-го лица)
бар – есть
бар+да – пока есть

Бақытың алда, – Твоё счастье впереди
бақыт+ың – твое счастье («ың» – притяжательное окончание 2-го лица)
алда – впереди

Шаттықпен өткізші өмірді. – Проводи жизнь с радостью.
шаттық – радость, веселье
шаттық+пен – с радостью («пен» – творительный падеж)
өмір+ді – жизнь («ді» – винительный падеж)
өткізу – проводить
өткіз+ші – проводи, пожалуйста

Айтарым енді, – Я скажу теперь
айту – говорить
айт+ар – будет сказано («ар» – образует причастие будущего времени)
айт+ар+ым – мной будет сказано («ым» – притяжательное окончание 1-го лица)
енді – теперь

Жаңа жыл келді, – Новый год пришёл
жаңа – новый
жыл – год
келу – приходить
кел+ді – пришел («ді» – суффикс прошедшего времени)

Көтеріп жүрейік көңілді! – Давай поднимать настроение!
көңіл – настроение
көңіл+ді – настроение («ді» – винительный падеж)
көтеру – поднимать
көтер+іп жүру – поднимать («жүру» – вспомогательный глагол, образует продолжительное время)
көтер+іп жүр+ейік – давайте поднимать («ейік» – повелительное наклонение 1-го лица, мн.числа)

Припев:

Жаңа жыл келді қайта, – Пришёл снова новый год,
қайта – снова

Жаңа жыл әнін айта, – Распевая новогоднюю песню,
ән – песня
жаңа жыл ән+і – новогодняя песня («і» – притяжательное окончание 3-го лица)
ән+і+н – песню («н» – винительный падеж)
айту – говорить
ән айту – петь
айт+а – распевая («а» – суффикс деепричастия настоящего времени)

Мұңайып қалма, байқа – Не впадай в уныние, будь осторожен,
мұң – печаль, уныние
мұңаю – унывать (основа глагола «мұңай»)
мұңай+ып қалу – впасть в уныние («ып» – суффикс деепричастия, «қалу» – вспомагательный глагол, образует совершенный вид и показывает изменение состояния объекта)
байқау – замечать, быть осмотрительным
байқа – будь осторожен, будь осмотрительным (повелительное наклонение 2-го лица)

Өткінші бәрі. – Всё мимолётно.
өткінші – непрочный, мимолётный
бәрі – всё

Жаңа жыл ай мен күнде, – Новый год в луне и в солнце,
ай – луна
мен – и (союз)
күн – солнце
күн+де – в солнце («де» – местный падеж)

Жаңа жыл күн мен түнде, – Новый год в днях и ночах,
күн – день
түн – ночь
түн+де – в ночи, в ночах

Шырқасын енді бірге – Пусть поёт теперь вместе (с нами)
шырқау – петь (основа глагола – «шырқа»)
шырқа+сын – пусть поёт («сын» – повелительное наклонение 3-го лица)
енді – теперь
бірге – вместе

Жаңа жыл әні. – Новогодняя песня.© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Бойы бұлғаң Вернуться к началу Осылай  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга