Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Видео
  Разговорник
Пословицы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Статьи
Словарь
Ссылки и др.
Автор сайта
Две страны
1.  ә, ө, ү, і, е
2.  а, о, ұ, ы, я
3.  сравнение
4.  и, у, ю
Алина и Дружок
1.  м/ім/ым
2.  ң/ің/ың
3.  міз/мыз/іміз...
4.  ңіз/ңыз/іңіз...
5.  сі/cы/і/ы
6.  буквы  п, к, қ
7.  менікі/сенікі...
8.  дікі/тікі/нікі
Весёлый мячик
1.  де/да
2.  те/та
3.  нде/нда
4.  ден/дан
5.  тен/тан
6.  нен/нан
Зайчонок
1.  ге/ға
2.  ке/қа
3.  е/а
4.  не/на
Волшебница
1.  дер/дар
2.  тер/тар
3.  лер/лар
4.  + местн.п
5.  + исходн.п
6.  + д-напр.п
7.  счёт
Собираемся в поход
1.  ді/ды
2.  ті/ты
3.  ні/ны
4.  н
5.  бен/пен/мен

Разноцветная игра
1.  дің/дың
2.  тің/тың
3.  нің/ның
4.  + мн.число
5.  сравнение

 Кирил 
 Latyn

Разноцветная игра

Часть 5
Грамматика казахского языка. Просто о сложном
Автор: Татьяна Валяева
Перевод на казахский: Камария Оразаева

Разноцветная игра

Родительный падеж

Түрлі түсті ойын

Ілік септік

Часть 5  

Мы с тобой пока играли,
Много нового узнали,
И теперь ты без труда
Сможешь все назвать цвета!
И каких предметов цвет,
Тоже дашь легко ответ:

5-бөлім  

Ойнап болғанша екеуіміз,
Көп жаңаны бiлдіқ біз.
Енді сен қиналмай
Айта аласың түстерді!
Қандай заттардың болмасын түсін,
Оңай жауап бересің:


Для тебя теперь одну
Схему я открыть хочу:
Сен үшін енді бір сызбаны
Менің ашқым келеді:


Эта схема несложна,
Изучи её, тогда
Сможешь верно говорить,
Что кому принадлежит.
Қиын емес бұл сызба
Үйреніп ал оны, сонда
Кімнің несі екенін
Дұрыс айта аласың.


Это способ основной!
Но мы знаем и второй:
Бұл тәсіл негізгі!
Бірақ екіншісін де білеміз:


Второй нам нужен, не забудь,
Чтоб принадлежность подчеркнуть!
Ұмытпа, бiзге екiншiсі керегі,
Айтуға не кімдікі!


Мы по схеме нашей тоже
Часть назвать предмета можем.
И давай сравним с тобой
Первый способ и второй.
Біз сызба бойынша біздің
Айта аламыз заттың бөлігін.
Салыстырайық, кел, екеуіміз
Бірінші және екінші сызба тәсілін.
Схему снова изучи,
Верно сам теперь скажи:
Тағы оқы сызбаны,
Дұрыс айт өзің енді:


1) Дәурен+нің шаңғы+сы
2) шырша+ның жұлдыз+ы
3) қайық+тың ескег+і
4) кеме+нің желкен+і
5) Серік+тiң кілт+і
6) Раушан+ның хат+тар+ы
7) әже+нің орамал+ы
8) шәйнек+тің қақпағ+ы
9) Ардақ+тың дәптер+і
10) қоян+ның сәбіз+і
11) Мұрат+тың қалам+ы
12) есік+тің тұтқа+сы©  Татьяна Валяева   2007–2021
http://kaz-tili.kz/
 <<  Разноцветная игра. Часть 4 Вернуться к началу Учим всей семьёй  >> 


Присоединиться в Фейсбуке   ВКонтакте                  Цвета текста на сайте - значение                  E-mail: kaz-tili@yandex.ru                  Гостевая книга